Nguyên tắc dùng lượng từ (quantifiers): có OF có THE

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Nguyên tắc dùng lượng từ (quantifiers): có OF có THE

I. Giới thiệu chung về lượng từ (quantifiers) 

II. Nguyên tắc dùng lượng từ (quantifiers): có OF có THE

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây là lỗi sai cực kì nhiều bạn học sinh 

lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR mắc phải, lỗi sai thường là thiếu the khi đã có OF 

IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ điển hình cách dùng "MOST OF..." & Phân biệt "most" & "most of đọc kĩ nhé 

Nguyên tắc dùng lượng từ (quantifiers): có OF có THE

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All animals have to eat in order to live (IELTS TUTOR giải thích: all animals ĐÚNG, all of the animals ĐÚNG, all of animals SAI)
  • Have you drunk all (of) the milk? (IELTS TUTOR giải thích: cứ nhớ công thức là CÓ OF LÀ PHẢI CÓ THE, như vậy all the milk ĐÚNG, all of the milk ĐÚNG, all of milk SAI)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE