Tổng hợp & phân tích 2 đề IELTS WRITING topic "art"

· Writing,Đề writing theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Tổng hợp & phân tích đề IELTS WRITING topic "art"

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp & phân tích đề IELTS WRITING topic "art"

1. Đề 1

People still value artists in the age of advanced science and technology. What are the reasons? Are arts as important as science and technology?

2. Đề 2

Government investment in the arts, such as music and theatre, is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE