Phân tích"The bar chart shows the types of media that people of different age groups used to get daily news in one country in 2011." IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The bar chart shows the types of media that people of different age groups used to get daily news in one country in 2011." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar chart shows the types of media that people of different age groups used to get daily news in one country in 2011.

The bar chart shows the types of media that people of different age groups used to get daily news in one country in 2011.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Viết về Radio 
   • 88 to 95% of people in age groups above 17 listened to the radio for their news. 
   • Only 4 out of 10 people younger than this used the radio for this purpose.
  • Body 2: Viết về Micro Blogging + Social networks 
   • 80% of people under 29 got their news from social networks while this figure dropped dramatically to 45% for people age 30-49 and to only 10% for people in the oldest category (65+).
   • Micro-blogging was still most popular among the 10-17 and 18-29 age groups. This percentage experienced a significant fall in the older age groups, plummeting from 13% in 30-49-year-olds to only 2% in those over 65. (195 words) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "experience"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0