Viết bài IELTS WRITING có cách dòng không?

· Advice

I. Kiến thức liên quan

II. Viết bài IELTS WRITING có cách dòng không?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Theo lưu ý phía trên của IELTS TUTOR, một bài IELTS WRITING cả task 1-2 nên có 4 đoạn tách rời nhau, và nhiệm vụ của thí sinh là làm thế nào examiner nhìn vào bố cục bài văn của thí sinh thấy rõ ràng bố cục 4 đoạn tách biệt 
  • Như vậy, thí sinh nên cách dòng để tránh trường hợp 2 đoạn thân bài nhìn vào nhầm lẫn thành 1 đoạn (rất dễ xảy ra đối với trường hợp đoạn văn phía trên viết gần hết 1 dòng, chỉ còn 1-2 chữ là qua dòng mới 
  • Trong trường hợp mình lo lắng không biết "đoạn cách dòng, đoạn không cách dòng, bố cục chưa đẹp" có thể quy ước viết bài writing sẽ cách dòng luôn vì nhiều khi mình cũng chưa biết được là đoạn văn mình viết có cuối đoạn hay là không 
Viết bài IELTS WRITING có cách dòng không?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc