Phân tích "Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi máy 6/8/2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi máy 6/8/2022).

I. Đề bài

Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: a person is less likely to reach his targets if he does not have determination.
    • Supporting idea: 
     • Determination may keeps them forwarding on the way to approach success because there might be many difficulties. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "approach"
     • On the way to success, there might be many difficulties, and people need to keep moving forward to overcome those challenges.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK