Cách dùng & Phân biệt RATHER THAN - INSTEAD OF tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng & Phân biệt RATHER THAN - INSTEAD OF tiếng anh

I. Cách dùng "rather than" trong tiếng anh

1. RATHER THAN sẽ tuân theo cấu trúc song song, mang nghĩa "hơn là.."

Để phân tích đúng cách dùng RATHER THAN theo cấu trúc song song IELTS TUTOR sẽ đi xét những ví dụ sau của từ điển Cambridge

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ví dụ 1: I think I'd like to stay at home this evening rather than go out.
 • Ví dụ 2: You can use cocoa powder to make the cake rather than chocolate - it's a bit of a cheat, but nobody notices the difference.
 • Ví dụ 3:Helicopters are mainly used for military rather than civil use.
 • Ví dụ 4:The matter would be better dealt with in the civil court rather than by an expensive criminal proceeding.
 • Ví dụ 5:Most convalescents prefer to be cared for at home rather than in a hospital.
 • Ví dụ 6: I prefer photographing people rather than places.

Qua 6 ví dụ trên các em sẽ hiểu cách dùng của RATHER THAN là như sau:

 • Yếu tố đứng sau RATHER THAN sẽ PARALLEL song song với yếu tố đứng trước từ rather than, tức là các yếu tố mà ở các câu ví dụ đã được �gạch chân và in nghiêng

2. Rather than + noun / verb /....vì Rather than là adverb nên + với thành tố nào cũng được

Đọc kĩ phân biệt về cấu trúc Rather than và instead of để nắm thêm về điểm ngữ pháp này IELTS TUTOR đã giải thích kĩ ở phía dưới

2.1. Rather than + noun

 • Qua các câu ví dụ các em có thể thấy là sau rather than có thể là 1 NOUN nếu trước rather than là 1 noun 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Ví dụ : You can use cocoa powder to make the cake rather than chocolate - it's a bit of a cheat, but nobody notices the difference.
    • Ở đây rather than sẽ mang nghĩa là hơn là, làm bánh HƠN LÀ chocolate, vậy sau rather than sẽ là 1 noun

2.2. Rather than + verb

IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • I think I'd like to stay at home this evening rather than go out.
  • Qua câu ví dụ này các bạn có thể thấy sau rather than có thể là 1 verb, nếu trước rather than là 1 verb, thực ra ở câu ví dụ có thể viết:
   • I think I'd like to stay at home this evening rather than to go out.
    • Hoặc viết như sau đều đúng: I think I'd like to stay at home this evening rather than go out.

2.3. Rather than + phrase

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ví dụ: The matter would be better dealt with in the civil court rather than by an expensive criminal proceeding.
 • Ví dụ: Most convalescents prefer to be cared for at home rather than in a hospital.
 • Qua câu ví dụ này các bạn có thể thấy sau rather than có thể là 1 cụm giới từ, nếu trước rather than là 1 cụm giới từ 

IELTS TUTOR tóm lại:

 • Trước RATHER THAN là gì thì sau RATHER THAN sẽ chia y như vậy. 

II. Cách phân biệt "rather than" "instead of" trong tiếng anh

1. Rather than và instead of khác nhau về nghĩa

1.1. Rather than mang nghĩa hơn là, có cái này thì tốt, nhưng nếu không có cũng không sao, không nhấn mạnh lắm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • “rather than” có nghĩa là ‘thích cái gì hơn cái gì”, tức là nếu cho bạn phải chọn lựa thì bạn sẽ chọn thứ mà bạn thích hơn. 
 • Nó cũng có nghĩa là nếu giả sử nếu bạn không thể có được thứ bạn thích hơn đó thì cũng không sao! 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • “I will have tea rather than coffee” tức là tôi thích dùng trà hơn cà phê, nhưng nếu không có cũng không sao, tôi uống trà cũng được.

1.2. Instead of nghĩa là thay vì, nếu không có cái đó thì không được, nhấn mạnh vào sự việc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • “instead of”, “thay vì”, bạn sẽ không dùng bất cứ thứ gì khác ngoài thứ bạn đã chọn lúc đầu.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • “I will have tea instead of coffee”: xin lỗi, tôi chỉ dùng trà thôi, làm ơn dọn ly cà phê này giùm tôi.

2. Rather than là adverb, instead of là giới từ (preposition) khác nhau về ngữ pháp

2.1. Rather than là adverb

Vì rather than là adverb nên sẽ tuân thủ hoàn toàn với cách dùng adverb (trạng từ) mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

“rather than” là 1 adverb nên nó có thể dùng với bất cứ thành tố nào cũng được – danh từ, cụm từ, mệnh đề

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • I went in the house rather than in the garden.
   • IELTS TUTOR lưu ý: bắt buộc phải dùng rather than vì theo sau là “in the garden” chứ sẽ không dùng instead of được vì instead of đã là giới từ rồi thì không thể đi kèm với tiếp 1 giới từ nữa 

2.2. Instead of là giới từ

Vì instead of là giới từ nên sẽ tuân theo cách dùng của giới từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rồi nhé!

 • instead of là 1 giới từ nên chỉ có thể dùng với danh từ
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • I went in the house instead of the garden CORRECT
  • I went in the house RATHER THAN the garden CORRECT

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc