Áp dụng đảo ngữ Given trong mở bài (introduction) IELTS WRITING TASK 1

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách phân tích cũng như bài sửa của học sinh IELTS TUTOR đi thi IELTS WRITING ngày 9/5 đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Áp dụng đảo ngữ Given trong mở bài (introduction) IELTS WRITING TASK 1

I. Cách dùng "given"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "given" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Given có nhiều chức năng ngữ pháp nhưng trong trường hợp này, given được dùng như cột 3 của quá khứ và sau đó đảo ngữ 

II. Đảo ngữ với Given

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đảo ngữ với Given hay là đảo ngữ với V-ed IELTS TUTOR đã có hướng dẫn kĩ trong bài đảo ngữ nhé 

III. Áp dụng Đảo ngữ Given vào mở bài (introduction) IELTS WRITING TASK 1

1. Đối với 1 biểu đồ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pie charts compare New Zealand and the UK in terms of household expenditure from 1980 to 2008
   • IELTS TUTOR áp dụng với đảo ngữ Given: Given are the pie charts comparing New Zealand and the UK in terms of household expenditure from 1980 to 2008
  •  The table compares five different countries in terms of the money they spend on tourist activities over a two year period  
   • IELTS TUTOR áp dụng với đảo ngữ Given: Given is the table comparing five different countries in terms of the money they spend on tourist activities over a two year period

  2. Đối với biểu đồ mixed

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có 2 cách viết 
   • Given are the pie chart ving... and the table ving.....
   • Hoặc tìm đặc điểm chung của 2 biểu đồ rồi nói trong 1 câu luôn 

  IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

  The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

  The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.
  • IELTS TUTOR áp dụng với đảo ngữ Given: Given are the charts illustrating the gender and age distribution of adults who took part in evening courses at an education center in 2009

  IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

  The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world.

  The pie charts below compare water usage in San Diego, California and the rest of the world.
  • IELTS TUTOR áp dụng với đảo ngữ Given: Given are the pie charts comparing San Diego County, California and the world as a whole in terms of water usage.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking