Cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết

· Grammar

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết

I. Cách dùng trạng từ liên kết

II. Nhắc lại sự khác nhau của các dấu câu

III. Cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết

IELTS TUTOR lưu ý:

Khi dùng trạng từ liên kết (conjunctive adverb) thì sẽ có dùng 3 dấu câu sau đây và rất dễ nhầm lẫn:

 • Dấu chấm (.)
 • Dấu phẩy (,) 
 • Dấy chấm phẩy (;)

IELTS TUTOR xét ví dụ sau đây:

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear

IELTS TUTOR giải thích:

 • Furthermore nó là trạng từ liên kết, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên trạng từ liên kết bản chất nó là adv tức là furthermore nó cũng là adverb, như vậy furthermore trong câu này đứng ở giữa là hoàn toàn bình thường vì dấu chấm phẩy = dấu chấm (bản chất nó là adv bổ nghĩa cho câu số 2 the mortals below cowered in fear)
 • Ở câu mẫu thì ngăn nhau bởi dấu chấm phẩy tức là nó như dấu chấm (vì chấm phẩy = dấu chấm) 
 • Xét các câu sau của IELTS TUTOR:
  • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear (CORRECT)
  • The gods thundered in the heavens. Furthermore, the mortals below cowered in fear(CORRECT)
  • The gods thundered in the heavens, furthermore, the mortals below cowered in fear(SAI)

Như vậy, qua ví dụ của IELTS TUTOR sẽ rút ra được 3 cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết như sau:

1. Khi một trạng từ liên kết nối hai mệnh đề độc lập lại thành một câu, thì trước nó là dấu chấm phẩy và sau nó là dấu phẩy.

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear (CORRECT)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây, 2 mệnh đề độc lập chính là The gods thundered in the heavens và the mortals below cowered in fear tức là bây giờ Furthermore sẽ nối hai mệnh đề độc lập này với nhau thành 1 câu thì trước nó sẽ là dấu chấm phẩy và sau là dấu ,  (vì furthermore đóng chức năng là trạng từ liên kết, đã là trạng từ thì đứng đầu câu bổ nghĩa cho cả câu hoàn toàn bình thường)
   • Dùng dấu chấm phẩy vì nếu dấu chấm thì sẽ tách thành 2 câu còn chấm phẩy thì 2 câu đó vẫn được tính là 1 câu

2. Trạng từ liên kết cũng được dùng trong một mệnh đề chính riêng lẻ. Trong trường hợp này, dấu phẩy được dùng để tách trạng từ liên kết với câu.

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens. Furthermore, the mortals below cowered in fear(CORRECT)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây, sẽ có 2 câu riêng biệt là:
    • The gods thundered in the heavens
    • Furthermore, the mortals below cowered in fear
   • Cách giải thích sẽ giống mục 3.2.1

3. Nếu trạng từ liên kết (tuỳ từng loại) đứng giữa câu (chỉ có 1 mệnh đề độc lập chứ không phải hai mệnh đề độc lập) trước nó là dấu (,) và sau nó là dấu phẩy (,)

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens, furthermore, the mortals below cowered in fear(SAI)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Lí do câu này sai là bởi vì hai mệnh đề The gods thundered in the heavens và the mortals below cowered in fear đã là hai mệnh đề độc lập rồi, nên không thể dùng trạng từ liên kết nối hai câu độc lập lại với nhau (bản chất là hai câu không nối nhau bằng dấu phẩy) nên câu này sẽ sai

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

 • I am, however, not ready for this final exam
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây có thể thấy là ,however, là hoàn toàn chính xác vì ở đây đang ở trong câu chỉ có 1 mệnh đề thì như này sẽ đúng, ở đây , however, đúng chức năng của 1 trạng từ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking