Trạng từ liên kết trong tiếng anh (Conjunctive adverbs)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Trạng từ liên kết trong tiếng anh (Conjunctive adverbs)

1. Trạng từ liên kết là gì? (Conjunctive adverbs)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bản chất các trạng từ liên kết sẽ có chức năng như trạng từ, vậy nên nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về vị trí của trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì sẽ nắm được các trạng từ liên kết sẽ có những đặc điểm sau đây của một trạng từ:
  • Chức năng của trạng từ liên kết (có 1 trong những chức nănggiống với trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn )
   • Bổ nghĩa cho cả câu
  • Vị trí của trạng từ liên kết (có 2 trong những vị trí giống với trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn)
   • Vị trí trạng từ đầu câu

    Vị trí trạng từ giữa câu

2. Các trạng từ liên kết thường gặp

 • accordingly, besides, consequently, furthermore, hence, therefore, however, indeed, instead, likewise, meanwhile, moreover, nevertheless, nonetheless, otherwise, thus, for example, for instance, in addition, in contrast, on the one hand, on the other hand, in other words....

3. Dùng dấu câu với trạng từ liên kết

Khi dùng trạng từ liên kết (conjunctive adverb) thì sẽ có dùng 3 dấu câu sau đây và rất dễ nhầm lẫn:

 • Dấu chấm (.)
 • Dấu phẩy (,) 
 • Dấy chấm phẩy (;)

3.1. Nhắc lại sự khác nhau của các dấu câu

3.2. Cách dùng trạng từ liên kết với các dấu câu

IELTS TUTOR xét ví dụ sau đây:

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear

IELTS TUTOR giải thích:

 • Furthermore nó là trạng từ liên kết, như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên trạng từ liên kết bản chất nó là adv tức là furthermore nó cũng là adverb, như vậy furthermore trong câu này đứng ở giữa là hoàn toàn bình thường vì dấu chấm phẩy = dấu chấm (bản chất nó là adv bổ nghĩa cho câu số 2 the mortals below cowered in fear)
 • Ở câu mẫu thì ngăn nhau bởi dấu chấm phẩy tức là nó như dấu chấm (vì chấm phẩy = dấu chấm) 
 • Xét các câu sau:
  • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear (CORRECT)
  • The gods thundered in the heavens. Furthermore, the mortals below cowered in fear(CORRECT)
  • The gods thundered in the heavens, furthermore, the mortals below cowered in fear(SAI)

Như vậy, qua ví dụ của IELTS TUTOR sẽ rút ra được 3 cách dùng dấu câu với trạng từ liên kết như sau:

3.2.1. Khi một trạng từ liên kết nối hai mệnh đề độc lập lại thành một câu, thì trước nó là dấu chấm phẩy và sau nó là dấu phẩy.

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear (CORRECT)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây, 2 mệnh đề độc lập chính là The gods thundered in the heavens và the mortals below cowered in fear tức là bây giờ Furthermore sẽ nối hai mệnh đề độc lập này với nhau thành 1 câu thì trước nó sẽ là dấu chấm phẩy và sau là dấu ,  (vì furthermore đóng chức năng là trạng từ liên kết, đã là trạng từ thì đứng đầu câu bổ nghĩa cho cả câu hoàn toàn bình thường)
   • Dùng dấu chấm phẩy vì nếu dấu chấm thì sẽ tách thành 2 câu còn chấm phẩy thì 2 câu đó vẫn được tính là 1 câu

3.2.2. Trạng từ liên kết cũng được dùng trong một mệnh đề chính riêng lẻ. Trong trường hợp này, dấu phẩy được dùng để tách trạng từ liên kết với câu.

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens. Furthermore, the mortals below cowered in fear(CORRECT)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây, sẽ có 2 câu riêng biệt là:
    • The gods thundered in the heavens
    • Furthermore, the mortals below cowered in fear
   • Cách giải thích sẽ giống mục 3.2.1

3.2.3. Nếu trạng từ liên kết (tuỳ từng loại) đứng giữa câu (chỉ có 1 mệnh đề độc lập chứ không phải hai mệnh đề độc lập) trước nó là dấu (,) và sau nó là dấu phẩy (,)

Xét lại ví dụ của IELTS TUTOR

 • The gods thundered in the heavens, furthermore, the mortals below cowered in fear(SAI)
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Lí do câu này sai là bởi vì hai mệnh đề The gods thundered in the heavens và the mortals below cowered in fear đã là hai mệnh đề độc lập rồi, nên không thể dùng trạng từ liên kết nối hai câu độc lập lại với nhau (bản chất là hai câu không nối nhau bằng dấu phẩy) nên câu này sẽ sai

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

 • I am, however, not ready for this final exam
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây có thể thấy là ,however, là hoàn toàn chính xác vì ở đây đang ở trong câu chỉ có 1 mệnh đề thì như này sẽ đúng, ở đây , however, đúng chức năng của 1 trạng từ

4. Phân biệt từ nối (linking word) và trạng từ liên kết (Conjunctive adverbs)

Học kĩ cách phân biệt từ nối và trạng từ liên kết mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

5. IELTS TUTOR xét ví dụ

5.1. Xét ví dụ với trạng từ liên kết nonetheless

IELTS TUTOR lấy ví dụ trạng từ liên kết nonetheless là từ mà quá nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR bị sai

Đầu tiên cần phải hiểu như những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên:

 • Nonetheless là 1 trạng từ liên kết chứ không phải 1 linking word từ nối
 • Vì Nonetheless là trạng từ liên kết nên sẽ không nối hai câu với nhau bằng dấu , sau đó có nonetheless là hoàn toàn sai vì trạng từ không có chức năng nối 2 câu độc lập với nhau với dấu phẩy được (mà phải cần linking word)
  • Vì vậy, đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR: 
   • CÂU SAI: There are serious problems in our country, nonetheless we feel this is a good time to return
   • CÂU SAI: There are serious problems in our country, nonetheless, we feel this is a good time to return
    • Tương tự với câu trên thì câu này cũng sai vì hai câu không nối nhau bằng dấu phẩy 
   • CÂU ĐÚNG: There are serious problems in our country. Nonetheless, we feel this is a good time to return
    • Câu này đúng vì dấu chấm sẽ tách hẳn câu sau thành 1 câu nên Nonetheless đặt ở đó có dấu phẩy đúng vị trí của 1 trạng từ và có chức năng bổ sung ý nghĩa cho cả câu 
   • CÂU ĐÚNG: There are serious problems in our country; nonetheless, we feel this is a good time to return
   • CÂU ĐÚNG: There are serious problems in our country, but we feel this is a good time to return nonetheless 
    • Câu này đúng vì có linking word fanboys là but nối hai câu với nhau (IELTS TUTOR lưu ý 1 lần nữa là linking word sẽ nối hai câu được bằng dấu phẩy) nên nonetheless đứng cuối câu bổ nghĩa cho cả câu được 

5.2. Xét ví dụ với therefore từ lỗi sai của HS IELTS TUTOR

Xét ví dụ với therefore từ lỗi sai của HS IELTS TUTOR

Trong câu này, bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING của IELTS TUTOR, mắc phải lỗi mà chắc chắn là rất rất nhiều bạn sẽ mắc lỗi tương tự, đó là lỗi dấu phẩy với therefore. IELTS TUTOR phân tích kĩ:

 • Trước tiên, như IELTS TUTOR có list danh sách các trạng từ liên kết thường gặp ở trên thì therefore sẽ là trạng từ liên kết, như vậy về bản chất therefore sẽ là 1 adv, mà trạng từ thì sẽ không bao giờ có chức năng là nối hai câu được. IELTS TUTOR lấy ví dụ cho dễ hiểu là trạng từ today - đây là trạng từ thường gặp nên sẽ dễ hình dung. Sẽ không có trường hợp nào mà viết như sau:
  • CÂU SAI: social networking sites like FB or instagram are full of tragic news like plane crashes or road traffic injuries and deaths, today, people are much more concerned about their health than they were in the past. 
   • Viết như này là hoàn toàn sai, vì today là trạng ngữ thì không dùng để nối 2 câu với nhau được (vì bản chất 2 câu không thể nối nhau bằng dấu phẩy), như vậy sẽ sửa lại như sau: 
    • CÂU ĐÚNG: social networking sites like FB or instagram are full of tragic news like plane crashes or road traffic injuries and deaths, which makes today's people much more concerned about their health than they were in the past. 
     • Trong câu này nếu today dùng như adverb trạng từ thì sẽ không hợp nghĩa khi nối câu lại, thay vào đó today có thêm 1 cách dùng nữa là danh từ nên có thể biến today's people được thì câu sẽ rõ ý hơn 
  • Trở lại với câu therefore viết sai của bạn học sinh IELTS TUTOR, câu đó sẽ sửa lại như sau:
   • CÂU ĐÚNG: Then, I controlled my fury and told him that I would get back to him the next day; luckily, he soon recognized my unsastisfactorisness; therefore, he agreed to end this conversation.  hoặc 
   • Then, I controlled my fury and told him that I would get back to him the next day; luckily, he soon recognized my unsastisfactorisness. Therefore, he agreed to end this conversation.
   • Vì về bản chất dấu chấm và dấu chấm phẩy là giống nhau 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc