HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG DẤU CHẤM PHẨY ; (semicolon) TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng trong IELTS WRITING)

· Grammar

Bên cạnh học chắc về các kiến thức ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn trong IELTS WRITING, IELTS TUTOR cũng khuyến khích các em nhất là các em học sinh lớp 1 kèm 1 IELTS ONLINE đảm bảo đầu ra của IELTS TUTOR phải học thêm về các cấu trúc, từ vựng và idioms thường dùng theo topic Time luôn nhé

1. Dấu chấm phẩy (;) SEMICOLON dùng để nối các câu theo chủ đề liên quan mà không cần phải dùng từ nối

Nếu đã dùng dấu chấm phẩy thì phải xoá đi các liên từ

Nếu đã học kĩ bài học về Cách dùng liên từ FANBOYS trong tiếng anh các em sẽ nắm rất vững công thức:

S+V, but S+V đúng không?

Tuy nhiên nếu các em dùng dấu ; các em sẽ nối 2 mệnh đề lại với nhau được mà không cần phải có liên từ nữa, IELTS TUTOR xét ví dụ sau:

Money is the root of all evil; I don’t believe the reverse is necessarily true.

Như các em có thể thấy nếu viết dùng các liên từ FANBOYS thì vẫn đúng:

Money is the root of all evil, and I don’t believe the reverse is necessarily true.

Tuy nhiên nếu bỏ dấu , và and đi thay vào đó là dấu ; thì vẫn đúng nhé

IELTS TUTOR Xét ví dụ 2:

Martha has gone to the library; Andrew has gone to play soccer.

==> Martha has gone to the library, and Andrew has gone to play soccer. (Vẫn đúng)

2. Dấu chấm phẩy cũng có thể được dùng thay vì dấu phẩy để phân cách các mục trong danh sách khi các mục đó đã chứa dấu phẩy

I need the weather statistics for the following cities: London, England; London, Ontario; Paris, France; Paris, Ontario; Perth, Scotland; Perth, Ontario.

3. Dấu chấm phẩy với các trạng từ liên kết như: moreover, nevertheless, however, otherwise, therefore, then, finally, likewise, and consequently.

Với một số trạng từ liên kết ở trên thì phải có dấu ; nhé. Đây là điểm ngữ pháp mà cực kì nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR bị sai, có thể tham khảo kĩ Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi)

  • The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate. ==> The whole report is badly written; moreover, it's inaccurate (vẫn đúng)
  • Their team hadn’t lost a game the entire season. Nevertheless, we beat them by a huge margin last night. ==> Their team hadn’t lost a game the entire season; Nevertheless, we beat them by a huge margin last night. (vẫn đúng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK