Cách dùng động từ RANGE để mô tả số liệu

· Vocabularies

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ RANGE để mô tả số liệu

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "range"

Range from sth to sth: tầm bao nhiêu

Tham khảo những ví dụ dưới đây cùng IELTS TUTOR:

 • Tickets range from $12 to $35. 
 • Choose from 13 colours, ranging from classic white to antique blue
  • Phải hiểu thật kĩ chỗ này nhé, IELTS TUTOR giải thích , ranging là rút gọn mệnh đề quan hệ đáng lẽ sẽ là , which range.... đọc thật kĩ về mệnh đề quan hệ rút gọn mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
 • Her books range from fantasy stories to historical novels. 
 • Annual rainfall ranges from 10 centimetres up to 50 centimetres. 
 • The planks range from 3 to 6 metres in length. 
 • His fans range from pensioners to young children. 
 • Crowd estimates ranged from 400,000 to more than a million
  • Nhiều bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR vẫn còn nhầm lẫn range chỉ có thể là danh từ thì range có thể là động từ nữa nên sẽ vẫn chia động từ bình thường nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc