Cách phân tích khi gặp đề bài quá dài IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Đề bài IELTS WRITING TASK 2 như thế nào gọi là dài?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để nói đề bài như thế nào được gọi là dài trong IELTS WRITING TASK 2 cũng tuỳ thuộc vào từng bạn thí sinh, liệu có nắm vững các dạng đề cũng như đã thành thạo kĩ năng phân tích đề hay là chưa
 • Nếu chưa có kĩ năng phân tích nhiều đề mẫu IELTS WRITING TASK 2 thì nếu gặp những đề dài dưới đây IELTS TUTOR lấy ví dụ thì có khả năng sẽ gặp nhiều lúng túng và dẫn đến lỗi sai task response là lỗi rất thường gặp trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
 • IELTS TUTOR lấy ví dụ những đề được gọi là khá dài, có thể gây khó khăn cho thí sinh
  • The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life. To what extent do you agree or disagree with this view?

  • Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion

  • The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

II. Những lỗi thường gặp khi gặp đề IELTS WRITING TASK 2 dài

Trong quá trình hướng dẫn các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1, IELTS TUTOR nhận thấy trong lúc phân tích các đề hơi đánh đố và dài một chút, thông thường các bạn học sinh sẽ mắc 3 lỗi chính sau đây trong lúc phân tích các đề dài nhé

1. Không biết câu hỏi chính để trả lời là gì

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. Chưa nắm vững dạng 2 question essay nên không biết nên trả lời câu hỏi nào trong 2 câu hỏi đề cho

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Rất nhiều bạn khi gặp đề với nhiều câu hỏi, không biết mình nên trả lời bài văn của mình theo câu hỏi nào đây, nhưng thực ra dạng đề 2 question essay là dạng đề cần thiết phải trả lời cả 2 câu hỏi như IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 

IELTS TUTOR lấy ví dụ

 • Many young people today know more about international pop and movie stars than about famous people in the history in their country. Why is this? What can be done to increase young people’s interest in famous people in the history of their country?

  • IELTS TUTOR giải thích:

   • Đối với đề này, nếu bạn thí sinh còn non kinh nghiệm trong việc phân tích đề thì sẽ không nắm được là dạng đề này thuộc dạng 2 question essay tức là phải phân bố bố cục 2 đoạn thân bài như sau:

    • Body 1: trả lời câu hỏi số 1 Why is this?

    • Body 2: trả lời câu hỏi số 2 What can be done to increase young people’s interest in famous people in the history of their country?

1.2. Bối rối khi đề cho nhiều câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cũng nằm trong lỗi thí sinh chưa nắm kĩ về xác định dạng đề IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, ở lỗi này thí sinh bối rối khi đề đưa ra nhiều câu hỏi, không biết phải bố cục đoạn văn làm sao

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion

IELTS TUTOR �giải thích:

  • Ở đề ví dụ mà IELTS TUTOR vừa cho mặc dù đề nêu dồn dập nhiều câu hỏi Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion nhưng bản thân nó thực chất chỉ là 1 câu dạng OPINION ESSAY mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ , tức là đề yêu cầu liệu mình đồng ý hay là không đồng ý với quan điểm đề cho là "A woman's place is in the home." 
  • Giả sử IELTS TUTOR totally disagree với quan điểm đề đã cho "A woman's place is in the home."  thì sẽ bố cục thân bài như sau:
   • Body 1: Lí do 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề đã cho "A woman's place is in the home." 
   • Body 2: Lí do 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề đã cho "A woman's place is in the home." 

  2. Không biết vế nên tập trung trả lời là vế trước hay vế sau của đề

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lỗi này sẽ xuất hiện khi đề có rất nhiều vế câu làm thí sinh bối rối trong việc phân tích đâu là ý chính đầu là ý phụ, để tránh được sai sót này IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ về bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2 cần phải đọc rất kĩ nhé 

  IELTS TUTOR xét ví dụ từ hướng dẫn bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2 ở trên:

  • The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

  IELTS TUTOR giải thích:

  • Ở đề này, nếu đã đọc kĩ hướng dẫn bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2 của IELTS TUTOR thì sẽ nhận ra được:
   • Phần 1 (nêu context của đề): The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use.
   • Phần 2 (trọng tâm câu hỏi): In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?
  • Tức là đề muốn hỏi quan điểm của thí sinh là đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đề cho với phần trọng tâm câu hỏi (là phần 2) In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more chứ không hỏi ý kiến của mình với phần 1 (context) nhé
  • Như vậy để trả lời đúng bài này thì sẽ nêu quan điểm là ủng hộ hay không ủng hộ quan điểm đề cho In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more, giả sử IELTS TUTOR totally agree thì bố cục sẽ chia như sau:
   • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally agree với quan điểm đề cho In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more
   • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally agree với quan điểm đề cho In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more

  3. Xác định thiếu keywords trong đề, dẫn đến bố cục thân bài phân tích thiếu

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong lỗi sai này, thường xảy ra khi thí sinh chưa có kinh nghiệm phân tích nhiều đề nên nhiều khi đề đã cho sẵn gợi ý để chia bố cục ngay trong câu hỏi nhưng thí sinh chưa nắm

  Cũng lấy ví dụ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở phần trên:

  The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

  Ở đây, nếu có kinh nghiệm trong việc phân tích keywords của đề thì sẽ thấy rõ đề đã gợi ý luôn cách để chia thành 2 đoạn thân bài luôn rồi, đó là:

  • Giả sử IELTS TUTOR hoàn toàn đồng ý (totally agree) với quan điểm đề cho là In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more sẽ bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
   • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally agree với quan điểm đề cho In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more (viết về congestion) 
   • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally agree với quan điểm đề cho In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more (viết về air pollution)

  IELTS TUTOR xét ví dụ số 2:

  Some people think the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

  Ở đề này, cần phải đọc thật kĩ đề sẽ thấy có sự gợi ý luôn ở trong đề bài về cách chia 2 đoạn thân bài, đó là:

  • Giả sử IELTS TUTOR hoàn toàn đồng ý với quan điểm đề cho thì nếu để ý kĩ 2 keywords là citizens & workers thì 2 đoạn thân bài sẽ được chia như sau:
   • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally agree với quan điểm đề cho Some people think the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals (viết về citizens) 
   • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally agree với quan điểm đề cho Some people think the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals (viết về workers)

  III. Luyện tập phân tích các đề IELTS WRITING TASK 2 dài

  1. Đề 1

  Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe that effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give our opinion.

  2. Đề 2

  It is shown that many criminals have a low level of education. Some people believe that the best way to reduce crime is to educate them in prison so that they can find a job after they leave prison. To what extent do you agree or disagree?

  3. Đề 3

  Computer technologies are more accessible and cheaper. As the result, more adults work at home and more children study at home. Is this a positive or negative development?

  4. Đề 4

  Researchers show that overeating is as harmful as smoking. Therefore, advertising for food products should be banned in the same way as the cigarette advertising is banned in many countries. To what extent do you agree

  or disagree?

  5. Đề 5

  Researches into new types of medicine and treatments are essential to improve health and deal with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies, individuals or the government?

  6. Đề 6

  Some people think the money spent in developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

  7. Đề 7

  A person spends most of his or her time at the workplace, and life becomes meaningless when there is no job satisfaction. To what extent do you agree or disagree?

  8. Đề 8

  Some people say that the experiences a child has before starting school have the most influence on their future life. Others say that experiences as a teenager, especially at school are more influential. Discuss both views and give your own opinion

  9. Đề 9

  Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or not?

  10. Đề 10

  More and more people want to buy famous brands with clothes, car and other items. What are the reasons? Do you think it is a positive or negative development?

  11. Đề 11

  The world of work is rapidly changing, and employees cannot depend on having the same work or the same work conditions for life. Discuss the possible causes and suggest ways to prepare for people to work in the future

  12. Đề 12

  In many cities, there is little control on the design and construction of new houses. Some people think that people can choose to build houses in their own styles instead of building them with the same as the old house style in local areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

  13. Đề 13

  Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

  14. Đề 14

  Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree?

  15. Đề 15

  Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, while others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both these views and give your own opinion.

  16. Đề 16

  In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking