Phân tích đề essay về "free health care" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích Phân tích đề essay về "free health care" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think health care should be free for everyone, while others think they should pay medical costs for themselves. Discuss both sides and give your own opinion.

  II. Từ vựng

      IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic health care

      III. Phân tích

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • Dạng bài này thuộc dạng Discuss both sides and give your own opinion trong đó giả sử nếu IELTS TUTOR ủng hộ quan điểm số 2 là they should pay medical costs for themselves thì sẽ bố cục bài như sau:
       • Intro câu 2 & conclusion nhớ nhấn mạnh là ủng hộ quan điểm số 2 là they should pay medical costs for themselves
       • Body 1: viết về Some people think health care should be free for everyone
       • Body 2: viết về they should pay medical costs for themselves (quan điểm mà IELTS TUTOR ủng hộ)

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

      >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

      >> IELTS Intensive Listening

      >> IELTS Intensive Reading

      >> IELTS Cấp tốc