CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Dạng bài bảng biểu - table là 1 dạng khó trong khi thi IELTS writing task 1, nhiều bạn sẽ bị mất rất nhiều thời gian cho task này dẫn đến không còn đủ thời gian task 2 vì thường dạng này chứa nhiều số liệu, thông tin làm nhiều người không biết bắt đầu từ đâu.

Ngoài ra, có thể đọc thêm  Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi) để có thêm kiến thức cho bản thân.

I. Giới thiệu chung

1. Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì ?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biều đồ bảng biểu, table là 1 bảng hay nhiều bảng biển diễn số liệu, có nhiều cột và nhiều hàng trong 1 bảng. Những số liệu này nhằm so sánh giữa các đối tượng với nhau.

Bảng biểu dưới đây chứa rất nhiều số liệu

Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì
 • Table chart còn được gọi là “version 2” của Bar chart: Vì trong 2 dạng biểu đồ này đều thể hiện sự so sánh thông tin dữ liệu với nhau, giống nhau về cấu trúc so sánh và cách biểu diễn số liệu.

Ví dụ dưới đây thể hiện biểu đồ Table chart có thể biểu diễn bằng Bar chart.

Biểu đồ Bảng biểu - Table là biểu đồ gì

2. Có 2 dạng Bảng biểu - Table

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Table sẽ được chia thành 2 dạng Bảng không thay đổi theo thời gian và bài có bảng thay đổi theo thời gian

2.1. Biểu đồ KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI THỜI GIAN

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở dạng này, chúng ta không thể chỉ ra xu hướng của các số liệu vì các số liệu này không thay đổi theo thời gian mà hoàn toàn là số liệu tĩnh
 • Thay vào đó, cần so sánh các số liệu bằng cách lựa chọn những đặc điểm chính của nó và mô tả.
 • Đặc điểm chính của dạng biểu đồ này thường là điểm cao nhất và thấp nhất của đối tượng so sánh.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong bảng này, có 3 tiêu chí được dùng để so sánh giữa 5 nước với nhau trong cùng 1 thời điểm cụ thể, vậy nên đây là dạng Table không có thời gian

  2.2. Biểu đồ có sự thay đổi thời gian

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với dạng có yếu tố thời gian, bản chất của dạng này sẽ giống như biểu đồ line chart, tức là các bạn sẽ sử dụng các từ vựng chỉ sự tăng trưởng như increase, decrease... như trong line chart

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Với bài này, 2 bảng về 2 đối tượng khác nhau là coffee và bananas. 
   • Ở mỗi bảng của 1 đối tượng, số liệu của mỗi nước có sự thay đổi giữa 2 năm 1999 so với 2004.
   • Có sự so sánh giữa các mốc thời gian khác nhau (1999 so với 2004) nên bảng này sẽ là bảng có xu hướng thời gian 

   II. Các bước viết dạng Bảng biểu - Table IELTS WRITING TASK 1

   1. Giới thiệu chung

   1.1. Bố cục chung

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Bố cục bài viết gồm 4 phần: Introduction, Overview, Body 1, Body 2
    • Mở bài: cố gắng paraphrase lại các từ của đề bài.
    • Câu Overall: 
     • Nên viết 2 câu - tương ứng với 2 đặc điểm trong phần tổng quan (1 câu thường không đủ)
     • Mẹo tìm đặc điểm phần tổng quan:
      • Nếu thấy bài có sự thay đổi theo thời gian: nên tìm đặc điểm về xu hướng (cách làm như dạng line)
      • Nếu bài không có yếu tố thời gian: 
    • 2 khổ thân bài: 
     • Không bao giờ mô tả số liệu riêng rẽ, luôn cố gắng so sánh càng nhiều càng tốt.
     • Cố gắng chia thành 2 nhóm (IELTS TUTOR xét ví dụ: một nhóm số liệu lớn nhất, một nhóm số liệu nhỏ nhất, hoặc nhóm số liệu bằng nhau)

   1.2. Lưu ý

   1.2.1. Tổng quan

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Để ý cách chia thì 
    • Sử dụng past simple khi mô tả năm trong quá khứ, sử dụng cấu trúc dự đoán tương lai 'is expected/predicted to" nếu có năm tương lai.
    • Nếu không có khoảng thời gian được chỉ ra sẽ dùng present simple
   • Không được nêu quan điểm của bản thân hay những thông tin không có, không liên quan tới đề bài cho
   • Không nên nêu hết tất cả số liệu mà đề bài cho vào bài viết cần nắm cách chọn lọc thông tin 

   1.2.2. Lưu ý câu Overview

   IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR chú ý những điểm sau:

   • Chỉ cần duy nhất 2 câu cho phần này
   • Đã viết phần Tổng quát (Overview) thì không cần viết kết luận nữa.
   • Trong phần Tổng quát không đưa số liệu vào, chỉ đề cập tới các ý chính 
   • Cố gắng mô tả có cả hàng dọc lẫn hàng ngang bằng cách như sau:

    • So sánh các đối tượng ở hàng dọc → Nhắc đến số liệu cao nhất
    • So sánh các đối tượng ở hàng ngang → Nhắc đến số liệu cao nhất

   1.2.3. Lưu ý câu Overview

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Không bao giờ được miêu tả từng đối tượng (hàng dọc, hàng ngang) một cách riêng lẻ, giám khảo luôn muốn thấy sự so sánh trong bài viết 

   • Mỗi đoạn hãy chia thành nhóm:

    • Nhóm 1: So sánh số liệu cao nhất của tất cả các đối tượng với nhau
    • Nhóm 2: So sánh số liệu thấp nhất của tất cả đổi tượng với nhau.

   1.2.4. Lưu ý khi chọn số liệu

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Dữ liệu có giá trị cao nhất

   • Dữ liệu có giá trị thấp nhất
   • Dữ liệu cao hay thấp thứ 2 (nhưng phải gần với 2 con số ở trên)
   • Có sự tương đồng, giống nhau nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không.
   • Có sự khác biệt, tương phản nào giữa các số liệu ở cùng hàng hay cùng cột không.

   2. Các bước viết dạng Bảng biểu - Table

   Bước 1: Phân tích đề

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Đối tượng chính của biểu đồ 
   • Đơn vị 
   • Mốc hay khoảng thời gian (bài này có xu hướng thời gian hay là không)
   • Thì của động từ 

   IELTS TUTOR xét ví dụ từ đề bài của khoá IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

   HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

   IELTS TUTOR lưu ý nhìn vào bảng ta có thể thấy :

   • Thì động từ là quá khứ đơn - Mốc thời gian 2002 (chỉ có mốc thời gian 2002 và đang so sánh các chủ thể ở trong khoảng thời gian này nên bài này sẽ không có xu hướng thời gian) 
   • Đơn vị % 
   • Đối tượng chính là phần trăm chi tiêu của người tiêu dùng cho 3 nhóm tiêu dùng khác nhau.

   Bước 2: Chọn lọc những thông tin nổi bật nhất

    IELTS TUTOR lưu ý sẽ đọc những số liệu được thể hiện trong bảng số liệu, những số liệu này sẽ được viết theo hàng hoặc theo cột, đặc biệt lưu ý những số liệu sau:

    • Dữ liệu có giá trị cao nhất, cao nhì.
    • Dữ liệu có giá trị thấp nhất, thấp nhì.
    • Nhóm dự liệu trong hàng hay cột có sự tương đồng, giống nhau.
    • Nhóm dự liệu trong hàng hay cột có sự tương phản, khác nhau.

    IELTS TUTOR xét ví dụ cũng bài consumer spending phía trên:

    • Nhìn vào bảng dưới dây, ta sẽ thấy % cao nhất là 32.14 và % thấp nhất là 15.77
    HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

    Nhìn vào bảng dưới dây, ta sẽ thấy % của loại Food/Drinks/Tobaco là cao nhất và thấp nhất là Leisure/Education.

    HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

    Nhìn vào bảng này ta có thể thấy có thể tổng kết:

     HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • % của tất cả các nước về Food/Drinks/Tobacco đều hơn 2 tiêu chí còn lại và tiêu chí có % thấp nhất là Leisure/Education.
     • Ở tiêu chí so sánh đầu tiên (tứcFood/Drinks/Tobacco), Turkey có % cao nhất 32.14% và thấp nhất là Sweden 15.77%
     • Ở tiêu chí so sánh thứ hai (tức Clothing/Footwear), Italy cao nhất 9.00%, trong tiêu chí này thì tất cả các nước còn lại có số liệu gần như nhau ~6%
     • Ở tiêu chí cuối (tức Leisure/Education), Spain thấp nhất với 1.98% , các nước còn lại thì số liệu bình bình nhau, 2-3%
     • Nhìn chung ở tất cả 3 tiêu chí thì Turkey có số % cao nhất.

     Bước 3: Paraphrase lại đề bài để viết Introduction

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Viết lại bằng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, khác với những từ ngữ đã được đề sử dụng (chú ý paraphrase) 
     • Chỉ viết trong 1-2 câu.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The table displays percentages of consumer outlay for three categories of products and services in five countries in 2002
     • Paraphase những từ xuất hiện trong đề bằng những từ khác:
      • Gives information = display
      • Expenditure = outlay
      • Items = categories

     Bước 4: Xác định ý viết Overview

     Các bước viết dạng Bảng biểu - Table

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • It is obvious that food, drinks and tobacco had the highest proportion of consumer spending in each country. Besides, the leisure and education category has the lowest proportion in the table.

     Bước 5: Nhóm thông tin để viết vào 2 đoạn body

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Cần tìm ra những đặc điểm chính trong bảng, tập hợp thành 2 nhóm dành để viết 2 đoạn body
     • Không nhất thiết phải viết toàn bộ số liệu được nêu ra trong bảng mà cần thiết phải chọn lọc số liệu vì sẽ dễ không kịp giờ đối với những bảng nhiều số liệu >> IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN CÁCH NHÓM DỮ LIỆU DẠNG TABLE
     • Mỗi đoạn viết khoảng 3-4 câu.

     IELTS TUTOR xét ví dụ cũng bảng về consumer spending phía trên:

     IELTS TUTOR xét ví dụ cũng bảng về consumer spending phía trên:

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Cấu trúc viết 2 đoạn như sau:
      • Đoạn 1: Viết về nhóm nước tiêu dùng nhiều nhất của 3 tiêu chi so sánh.
       • Turkey: tiêu chí 1 và 3 
       • Italy: tiêu chí 2
        • Tham khảo: Among the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was significantly higher in Turkey, at 32.14% and Ireland, at nearly 29%. Entertainment and education rates are also at the highest position, 4.35% at Turkey, while clothing and footwear spending in Italy is noticeably higher, at 9%, than any of the remaining countries.
      • Đoạn 2: Viết các nước còn lại với những đặc điểm nổi bật còn lại
       • Tham khảo: It can be seen that Sweden had the lowest national consumer spending rate for food / drinks/ tobacco as well as for clothing / footwear, at nearly 16% and just over 5%. Spain has a slightly higher figure for these categories, but the lowest figure for entertainment / education, only at 1.98%.

     III. IELTS TUTOR xét ví dụ

     1. Dạng bài có thay đổi theo thời gian (xu hướng thời gian)

     The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

     HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

     IELTS TUTOR hướng dẫn theo cách làm từng bước mà phía trên IELTS TUTOR đã cung cấp lí thuyết:

     Bước 1: Phân tích đề

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Đối tượng của biểu đồ: người Anh đi du lịch nước ngoài (đơn vị người) (trên đề có ghi rõ 100,000 people)
     • Khoảng thời gian: 1994-1998 nên phân tích phải viết bằng thì quá khứ đơn
     • Bài này có xu hướng thời gian từ 1994-1998

     Bước 2: Paraphase đề bài:

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • The given table illustrates the purposes of Bristish inhabitant goes oversea between 1994 to 1998 and their destination.

     Bước 3: Overview

     The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Table 1: biểu thị số lượng: số lượng người dân Anh đi nước ngoài vì nghỉ dưỡng là lớn nhất.
     • Table 2: biểu thị xu hướng chính: số lượng người Anh đến châu Âu là nhiều nhất và tăng dần qua các năm

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • As is revealed from the first table, overall, it is obvious that the main purpose of travelling abroad among UK residents was for relaxation, meanwhile the number of British people going overseas for unspecific reasons was the lowest. It is also clear from the second table that Western Europe was the most favourable destination among the three surveyed areas.

     Bước 4: lựa chọn thông tin để viết body

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Đối với biểu đồ mixed thông thường sẽ chia mỗi thân bài một biểu đồ 
     The first chart below shows the results of a survey which sampled a cross-section of 100,000 people asking if they traveled abroad and why they traveled for the period 1994-98. The second chart shows their destinations over the same period.
     • Body 1 viết về Table 1 miêu tả những điểm đáng chú ý sau đây: 
      • Năm 1994: số người đi nghỉ dưỡng chiếm phần lớn, gấp 5 lần so với những người đi công tác (business reason), sau đó 1994-1998: số lượng người đi nghỉ dưỡng giảm nhẹ vào năm thứ 2 và tăng mạnh ở những năm tiếp theo
      • Miêu tả yếu tố những người đi thăm người thân và bạn bè.
      • Miêu tả yếu tố còn lại: số người đi với lí do khác hầu như không thay đổi.
     • Tham khảo: 
      • To be more specific, in 1994, there were more than fifty thousand English traveling abroad for holiday, approximately five-fold higher than the number of people going for business in the same year. This figure decreased slightly by 1 000 people after one year before experiencing a gradual increase to over 20 000 during the next three years. Similarly, one in ten of surveyed people responded that visiting friends and relatives was the main purpose of their overseas travelling in the first year. This number inconsiderably decreased by 60 people in 1995 and then witnessed a growth to more than 3 000 people in the last year. It is worth noticing that the figure for those going for unspecific reasons almost remained unchanged/ stable throughout the time frame, at around 1 000 travellers.
     Body 2 viết về Table 2 miêu tả những điểm đáng chú ý sau đây:
     • Body 2 viết về Table 2 miêu tả những điểm đáng chú ý sau đây: 
      • Số người Anh đi đến Western Europe ở năm 1994 là hơn 19,000; giảm nhẹ ở năm thứ 2 và tăng liên tục vào những năm tiếp theo (nêu số liệu)
      • Số người Anh đến những địa điểm khác cũng có xu hướng tương tự.
     • Tham khảo: 
      • Turning to the second table, standing at 19 000 people in 1994, the number of visitors to Western Europe showed a significant decline to 18 944 people one year later before increasing again to nearly 25 000 people till the last year. Following the same trend, the number of British travellers to other areas dropped from

       1 782 in 1994 to 1 752 in 1995, and finally experiencing a growth of 700 people.

     Có thể tham khảo thêm Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table) kèm bài sửa bạn HS IELTS TUTOR đi thi đạt 7.0 IELTS writing để nắm thật chắc dạng table có thời gian

     2. Dạng bài không có thay đổi theo thời gian (không có xu hướng thời gian)

     HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

     IELTS TUTOR hướng dẫn theo cách làm từng bước mà phía trên IELTS TUTOR đã cung cấp lí thuyết:

     Bước 1: Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Đối tượng của biểu đồ: điểm thi IELTS của học sinh tại 4 nước trong năm 2009
     • Khoảng thời gian 2009: thì quá khứ đơn

     Bước 2: Paraphase đề bài

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The given table show the results of candidates, who attended Ielts examination in the various countries in 2009.

     Bước 3: Overview

     The given table show the results of candidates, who attended Ielts examination in the various countries in 2009.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Câu overview 
      • Sinh viên ở đức có tổng điểm thi Ielts cao nhất, trong đó các kĩ năng Listening, Writing và Speaking là cao nhất so với các nước còn lại.
      • Sinh viên ở Malaysia lại có kĩ năng Reading tốt nhất.
      • Ở cả 4 nước, kĩ năng nói của sinh viên là tốt nhất.
     • Tham khảo: As is obviously revealed from the given table while German students show the highest achievement in Ielts results in the year, including Listening, Writing and Speaking skill. However, the best performance in Reading skill belongs to Malaysia candidates. It's also clear that, Speaking was the best IELTS skills for all attendants in the same year.

     Bước 4: lựa chọn ý để viết body

     The given table show the results of candidates, who attended Ielts examination in the various countries in 2009.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Body 1: so sánh 2 nước có điểm Ielts cao nhất là Germany và France
      • Học sinh đức đạt điểm overall cao nhất là 6.7; Học sinh Pháp xếp thứ nhì ở mức điểm là 6.5
      • Cả 2 nước đều dẫn đầu với số điểm Writing là 6.6 (Đức) và 6.5 (Pháp)
      • Tham khảo: As can be seen from the table, the highest average overall band score of 6.7 belonged to German students while the second one was gained by France students. In addition, German and France candidates performed a greatest achievement in writing skills with the average band score of 6.9 and 6.7 respectively.
     • Body 2: so sánh 2 nước có điểm Ielts overal thất nhất là Vietnam và Malaysia
      • Điểm overall của học sinh Việt Nam thấp nhất trong cả bốn nước, học sinh Malaysia cao hơn một chút (6.4>6.3)
      • Kỹ năng Listenning và Writing của thí sinh Việt Nam tốt hơn so với Malaysia, ngược lại điểm thi kĩ năng Reading và Speaking của Malaysia lại cao hơn Việt Nam.
      • Điểm số Reading của Malaysia là cao nhất trong tất cả các nước.
       • Tham khảo: Vietnamese students showed a lowest score in overall at 6.3, while Malaysia ones were slightly higher than at 6.4. However, Ielts attendants in VietNam achieved higher results in Listening skill and Writing skill than Malaysia student. In contrast, Malaysia students spoke and read better than Vietnamese ones in the English exam. Also, reading is the strong point of Malaysia candidates with the highest record of 6.4 in Ielts examination.

     IV. Cấu trúc & từ vựng dạng Bảng biểu - Table IELTS WRITING TASK 1

     Các cấu trúc so sánh

     HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1
     HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

     Các từ dùng để so sánh

     CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1
     CÁCH VIẾT BẢNG BIỂU - TABLE IELTS WRITING TASK 1

     Một số tính từ thường dùng để miêu tả:

     • a bit, slighty, a little, only just, approximately, about, precisely, quite, nearly, considerably, a huge, a great deal, quite, completely, exactly, striking, strikingly, broad, broadly, fairly, considerable, significant, notable, marginal, identical, comparable....

     Từ dùng để nối (subordinating conjunctions):

     • whereas, while, although, though ...
      • IELTS TUTOR xét ví dụ:Vietnam produces large amounts of rice, whereas Korea produces none.

     Từ dùng để chuyển tiếp (Transitions):

     • However, In addition,In contrast, On the other hand, Moreover, Furthermore....
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: Vietnam has a lot of beaches. In constrast, Paraguay does not have anyone.

     Một vài cấu trúc khác:

     • (slightly) more .... than
     • (far) less ... than ....
     • as ... as...
     • Like.... , ....
     • (twice) as much .... as....
     • (two) times more .... than ....
     • the same amount .... as ....
      • IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • Thailand produces twice as much rice as Vietnam in 2016.

       • Like Thailand, Vietnam produces high levels of rice

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing

     >> IELTS Intensive Speaking

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     >> IELTS General

     >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0