Hướng dẫn từ A đến Z cách viết thư tín thương mại tiếng anh (commercial correspondence)

· Thư Tín

Bên cạnh hướng dẫn các em từ A đến Z cách viết IELTS WRITING như thế nào, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm các em cách viết thư tín đây là bộ môn rất thường gặp trong các trường học kinh tế

1. Bố cục chung của 1 bài thư tín thương mại tiếng Anh

Đề bài mẫu 1:

Letter from the exporters to the confirming bank P. Ellision of Bordeaux Wines has made some notes for his reply to Jan Lindquist’s letter.

Write out the letter in full.

-Thanks for advice of 9 July.

-Shipment to Favorite Drinks Ltd now effected.

-Encl shipping documents you request + draft for €6,500

-pl. accept draft and remit proceeds to our account Banque de Lyon, 28 rue Gaspart- Andre, 69002, Lyon.

Các bước để làm:

 • Đọc kĩ đề bài, xem thử là thư ai gửi cho ai, nội dung thư để làm gì. Như bài này là Letter from the exporters to the confirming bank (cái này thì người ta xuất khẩu thì thường gửi thư xác nhận đến ngân hàng)
 • Thông thường các bài thư tín sẽ cho sẵn các sườn bài như trong IELTS WRITING TASK 1 GENERAL TRAINING, nên thực ra chỉ cần bám sát vào sườn bài là sẽ làm được như bài này sẽ nhắc đến những thông tin sau:
  • -Thanks for advice of 9 July.
  • -Shipment to Favorite Drinks Ltd now effected.
  • -Encl shipping documents you request + draft for €6,500
  • -pl. accept draft and remit proceeds to our account Banque de Lyon, 28 rue Gaspart- Andre, 69002, Lyon.

Như trong bài này thì nhắc những thông tin: cảm ơn đã báo trước ngày 9th July, thông báo shipment đã có hiệu lực, nhà xuất khẩu (là mình) đã có đính kèm shipping documents như yêu cầu, cuối cùng đòi hỏi ngân hàng accept draft và tiến hành chuyển tiền

Đề bài mẫu 2:

You are Gustav Fest, the Director of GFM Ltd, Liverpool, United Kingdom, write a reply letter to Mr. Chan, chief buyer of Quick Shops, Cowley, Oxfordshire, England, who has emailed to GMH on 15th August to enquire about some earthmoving equipment he saw at the International Farm Machinery Fair in Bonn.

In the reply you:

- Thank for his concern.

- Will consider substantial discount on orders over Euros 500.000.

- Guarantee for 2 years against normal use.

- Would consider payment by 30 day bill of exchange, D/A (if he could offer 2 referees).

- Can fulfil orders within 3 months.

- Enclose current catalogue and price list

- Further contact

Lưu ý:

 • Bài này là a reply letter, người ta hỏi về earthmoving equipment ở cái triển lãm giờ mình viết thư giới thiệu hàng đó cho người ta
 • Cũng bám sát vào 7 cái ý mà đề đã cho sẵn, đó là dàn bài rồi: đầu tiên là cảm ơn đã quan tâm đến hàng của cty mình, thông báo cho khách hàng biết là sẽ cân nhắc discount nhiều nếu order trên 500k euro, bảo đảm sẽ đảm bảo hơn 2 năm so với bình thường, thông báo sẽ cân nhắc các điều khoản thanh toán (payment by 30 day bill of exchange, D/A (if he could offer 2 referees), fulfill order trong vòng 3 tháng, ở trong thư thì đính kèm catalogue và bảng giá, rồi thêm các thông tin để liên lạc tiếp theo sao 

2. Bài sửa mẫu có thể tham khảo về thư tín thương mại tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking