HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT IELTS WRITING TASK 2

· Writing

60% điểm Writing là của Task 2. Vì thế, Task 2 khó viết và khó lấy điểm hơn so với Task 1. Bạn cần phải chuẩn bị kỹ để hoàn thành phần này tốt nhất có thể. Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2, hôm nay, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài IELTS Writing task 2 đúng nhất.

Những điều cần biết về Task 2
  - Đây là phần thi thứ hai của bài thi IELTS WRITING (Academic & General Training)

  - Cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng 40 phút

  - Phần thi task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing

  - Các câu hỏi sẽ liên quan đến những vấn đề quen thuộc mà mọi người trên thế giới quan tâm

  Các dạng đề trong Task 2

  1. Argumentative/ Opinion/ Agree or Disagree

  Đối với dạng bài opinion trong IELTS Writing Task 2, đề bài yêu cầu bạn phải đưa ra quan điểm về ý kiến được nêu ra trong đề bài. Hãy chắc chắn rằng ý kiến của bạn được nêu ra trong đề bài và giải thích ý kiến của mình trong phần thân bài.

  broken image

  *3 CÁCH TRẢ LỜI

  Cách 1: Agree (Hoàn toàn đồng ý - Đưa ra lý do 1 cho quan điểm đồng ý Đưa ra lý do 2 cho quan điểm đồng ý)

  Cách 2: Disagree (Hoàn toàn không đồng ý - Đưa ra lý do 1 cho quan điểm không đồng ý Đưa ra lý do 1 cho quan điểm không đồng ý)

  Cách 3: 50/50 (Nửa đồng ý nửa không đồng ý - Đưa ra luận điểm một bàn vế 1 mặt của vấn đề, Đưa ra luận điểm vì sao bạn đồng tính với mặt còn lại của vấn đề)

  *BỐ CỤC

  Task 2: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

  Introduction: Paraphrase lại đề bài 1 – 2 câu.

  Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

  Body 1: Lợi ích của side 1 (Team sports) – 2 lợi ích

  1st Idea: Giúp phát triển các kĩ năng liên quan đến giao tiếp

  Support: Phát triển teamwork và communication. Giúp cho việc tương tác xã hội hàng ngày tốt hơn, cũng như là trong công việc và việc học tập của trẻ nhỏ.

  2nd Idea: Phát triển tinh thần đoàn kết, bạn bè và thể thao giữa các người chơi.

  Support: Giúp mang lại giá trị cho cuộc sống hàng ngày của cuộc sống chúng ta, khi mỗi cá nhân được là một phần của tập thể.

  Body 2: Lợi ích của side 2 (Individual sports)

  1st Idea: Giúp phát triển kĩ năng cá nhân

  Support: Quản lý cảm xúc, giải toả căng thẳng, nâng cao tự tin và tính tự lập

  2nd Idea: Giúp phát triển tư duy mạnh mẽ

  Support: Phải tự mình vượt qua những khó khăn khi gặp phải mà không có sự giúp đỡ của người khác.

  3rd Idea: Thử thách bản thân

  Support: Tự đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được những thành quả tốt nhất.

  Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

  *BÀI MẪU

  Some people argue that playing team sports provides people with more benefits as opposed to participating in individual sports. Personally, I believe that both types of sports can provide a range of benefits to people, and it depends on what benefits each individual wishes to achieve as to which sport they should choose to play.

  On the one hand, team sports, such as football and basketball, provide a number of benefits to those who play. For example, team sports give players the opportunity to develop interpersonal skills, like teamwork and communication skills, which will not only help people in their day-to-day social interactions but also benefit them in their workplace. In addition, team sports also offer players the chance to develop a sense of unity, friendship, and sportsmanship between teammates, which can really add value to people’s lives by making them feel a part of something.

  On the other hand, individual sports, like tennis and swimming, also have their merits. When someone plays an individual sport, it usually gives them more opportunities to enhance their personal skills, such as being able to manage emotions, cope with stress, and build confidence and self-esteem. When people are playing an individual sport, they usually have no one else to rely on for support during the game or match, and therefore, individuals will need to develop a strong mindset to be able to deal with and overcome any setbacks they may face. Individual sports also provide better opportunities for people to challenge themselves by setting goals and achieving personal bests.

  Overall, I feel that all sports offer great benefits for people’s mental and physical health, and that people should choose whatever sport they are most interested in playing.

  Tìm hiểu chi tiết dạng này hơn tại:

  2. Discussion (Discuss both views)

  Trong đề bài sẽ có hai quan điểm về một vấn đề và bạn phải nêu ý kiến của mình về cả hai quan điểm đó. Mỗi quan điểm phải có độ dài là tương đương nhau. Nếu như đề bài có yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân thì bạn không cần thiết phải viết thành một đoạn riêng mà chỉ cần lồng quan điểm cá nhân vào phần mở bài hoặc kết bài.

  broken image

  *BỐ CỤC

  Task 2 : Some people say that economic growth is the only way to end world poverty and hunger. Others say that economic growth is damaging the environment and should stop. Discuss both views and give your own opinion.

  Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

  Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

  Body 1: Lí do của side 1 (economic growth is damaging the environment) – 2 lí do

  1st Idea: Việc xây dựng nhiều nhà máy làm ảnh hưởng đến mối trường.

  Support: More factories → greenhouse gases → global warming

  2nd Idea: human activities → loss of natural habitats.

  Support: Mối đe dọa đến sự sống của loài người và các loài khác.

  Body 2: Lí do của side 1 (end hunger and poverty)

  1st Idea: Tạo cơ hội việc làm, đảm bảo nguồn thu.

  Support: Dẫn đến việc đảm bảo người dân có tiền chi trả chi phí.

  2nd Idea: Chống nạn đói

  Support: Ví dụ đầu tư vào nông nghiệp, đầu từ công nghệ tăng năng suất và sản lượng.

  Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

  *BÀI MẪU

  Many people believe economic development is the only solution to end hunger and poverty, while others think that economic growth should be stopped due to the harmful effects it has on the environment. In this essay, I will examine both arguments and then give my personal opinion.

  It is true that economic growth has taken a heavy toll on the environment. Firstly, the ever increasing demand for industrial development has led to the construction of more factories and manufacturing facilities, which has significantly raised the volume of atmospheric greenhouse gases, which are considered to be the main culprit behind global warming. Furthermore, human activities, such as clearing forests for farming, are directly responsible for the loss of natural habitats for many wild plants and animals, pushing these species to the verge of extinction. This, together with the unsustainable exploitation of natural resources, poses serious threats to the survival of mankind, especially with today’s rapidly increasing population.

  However, trying to stop the economy from developing, due to the drawbacks, is not a rational approach, for economic growth is still the most effective measure to tackle poverty and hunger. A healthy economy will create more employment opportunities for those who come from underprivileged backgrounds, and thus ensure stable income for these people. Therefore, they will be able to earn enough money to cover basic living expenses. Besides this, economic growth also has a crucial role to play in the fight against hunger. With a more generous budget to invest in agricultural development, for example, governments can invest in modern machinery to automate the labour-intensive processes of growing and harvesting crops. Such a boost in productivity will increase food production and eventually put an end to hunger.

  In conclusion, it is understandable why many people believe that economic growth should be stopped to protect our environment, however, I think the government should not rely on such a desperate measure because the benefits brought about by economic growth, not only in the fight against poverty and hunger, are far more significant than the drawbacks.

  Tìm hiểu chi tiết dạng này hơn tại:

  3. Problem/ Causes & Solutions/ Effects

  Dạng bài này yêu cầu người viết đưa ra nguyên nhân và hướng giải quyết về một vấn đề nào đó, trong đó bạn chỉ cần dành một đoạn thân bài đề viết về nguyên nhân và đoạn còn lại để viết về phương hướng giải quyết.

  broken image

  *BỐ CỤC

  Task 2: Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is it the case? What can be done to attract local people to visit these places?

  Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.
  Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.
  Body 1: Lí do tại sao museum không thu hút local people mà chỉ thu hút tourists.
  1st Idea: Local people đã quá quen với các địa điểm trên.
  Support: Musuem và historical places thường không được tu sửa, làm mới.
  2nd Idea: Giá vé đắt
  Support: Nhiều người thu nhập thấp không afford được vé vào museum.
  Body 2: Giải pháp để giải quyết vấn đề này
  1st Idea: Sửa sang, làm mới các museum and historical places.
  2nd Idea: Đưa ra nhưng ngày miễn vé vào cửa.
  Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

  *BÀI MẪU

  Nowadays, travelers instead of local residents often visit museums and historical areas. There are some underlying reasons for this, and some feasible solutions would be analyzed to address the problem in the essay below.
  This issue might be attributable to two main reasons. To begin with, since museums and historical places are usually poorly conserved or refurbished due to a low budget for operation, the locals are often too familiar with these areas. For example, there has been no appearance of new historical weapons and war relics for many years in the Air Defense museum in Hanoi, and thus there are nothing new for local inhabitants to discover. Furthermore, entrance tickets at some historical sites are expensive for the local people to afford. For instance, most residents in Dien Bien, a province in northwestern Vietnam, are struggling to make ends meet, let alone to spend money on visiting some famous historical attractions there
  Some practical solutions are suggested to mitigate the problem. Firstly, the local authorities should allocate financial resources for maintaining and refreshing the exhibits regularly in museums and historical places. In War Remnants Museum in Ho Chi Minh city, Vietnam, historical pictures and newspapers about Vietnam War are monthly updated, resulting in more local people being interested in these documentaries. Secondly, the local authorities should allow local residents to visit museums and historical areas for free in certain days of a year. Without worrying about additional expenditures, these individuals will pay more visits to historical sites in order to broaden their knowledge about their hometowns.
  In conclusion, I have presented several factors as well as tried to put forward some plausible measures to mitigate the problem in the above-mentioned arguments.

  4. Advantage & Disadvantage

  Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, một đoạn thân bài cho advantages và đoạn thân bài còn lại cho disadvantages.

  broken image

  *BỐ CỤC

  *Outweigh

  Task 2: Research shows that business meetings, discussions and training are happening online nowadays. Do the advantages outweigh the disadvantages?

  Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 câu

  Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài bằng cách nêu ý kiến của mình.

  Body 1: Bất lợi của Online Meetings – 2 bất lợi.

  1st Idea: Công nghệ có những giới hạn nhất định, làm giảm độ hiệu quả công việc.

  Support: Ví dụ, người lớn tuổi khó sử dụng công nghệ; hoặc những vấn đề đường truyền internet và trục trặc mạng.

  2nd Idea: Thiếu sự tương tác trực tiếp (điều quan trọng đối với một cuộc meeting thành công).

  Support: Người tham gia có thể bị mất tập trung khi không có sự hiện diện trực tiếp của người chủ trì cuộc họp.

  Body 2: Lợi ích của Online Meetings - 2 lợi ích

  1st Idea: Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

  Support: Trước đây, người tham gia phải di chuyển xa để gặp nhân viên ở các chi nhánh khác; với Internet thì mọi người có thể tham gia họp từ bất cứ đâu.

  2nd Idea: Chia sẻ và sắp xếp tài liệu dễ dàng, tiện lợi

  Support: Các file này cũng có thể được sửa hoặc xem lại bởi các thành viên khác, tăng sự tương tác giữa cả team.

  Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

  *BÀI MẪU

  Holding business meetings and training via the internet has gained enormous popularity in recent years. Although the drawbacks of this are varied, in my opinion, the benefits are greater.

  On the one hand, conducting meetings and training sessions online may have some major disadvantages. The first drawback is the technical limitations that participants may have, which may reduce the effectiveness of discussions or meetings. For example, the elderly may find it hard to understand and make use of latest programs and software, while other participants may lose track of the progress of a meeting due to a slow internet connection or platform malfunction. The second disadvantage is the lack of face-to-face interaction which is often considered as the key to a successful meeting or training session. While online attendants may be easily distracted by other interesting, yet non-productive online activities, the physical presence of hosts or trainers would no doubt provide a more engaging and active meeting or training session.

  However, I am convinced that the advantages of virtual meetings are more significant. Compared to traditional face-to-face meetings, those held online consume much less time and money. In the past, attendants had to make long trips just to meet with other employees from other branches, however with online meetings, all team members can join the conference from any place, without the need to travel. Another advantage of online communication is that members who join meetings and training can share and organise files and presentations easily and conveniently. The files can also be edited or revised by other members, facilitating collaboration within the whole team.

  In conclusion, it seems that the merits of virtual meetings and trainings are more significant than the downsides.

  5. Two-part question

  “2 Questions” Essay là dạng bài ít gặp trong đề thi IELTS Writing Task 2 nhưng lại là dạng bài khó nhất. Lý do làm cho dạng bài này gây nhiều khó khăn nhất cho chúng ta đó là có 2 câu hỏi trong đề bài và chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể trả lời được cả hai câu hỏi một cách hoàn chỉnh.

  Ví dụ: As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual well-being. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers?

  LƯU Ý:

  Dạng bài này thực tế lại không khó như chúng ta tưởng. Nhiều bạn bị rối bởi cố gắng trả lời cả hai câu hỏi cùng lúc và dễ dàng bị rối về mặt logic.

  Vì vậy, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách vô cùng đơn giản đó là mỗi câu hỏi sẽ trả lời bằng một đoạn trong thân bài (thân bài sẽ có 2 đoạn) và ở đoạn thứ hai sẽ có lời dẫn để có kết nối với đoạn đầu tiên. Như vậy chúng ta có thể vừa trả lời cả hai câu hỏi một cách rõ ràng và đủ ý mà vẫn giữ được khả năng liên kết của toàn bài.

  *BỐ CỤC

  Task 2: People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

  Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

  Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài và nêu ra nội dung bài sẽ trình bày những gì.

  Body 1: Các vấn đề của việc sống ở thành phố. (2 vấn đề)

  1st Idea: Sự ô nhiễm môi trường

  Support: Lượng xe cộ lớn thải ra nhiều khí thải dẫn tới chất lượng không khí bị giảm nguyên nhân của nhiều bệnh hô hấp

  2nd Idea: Có quá nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, có thể không chính xác

  Support: Hậu quả là sự nhầm lẫn, rối loạn.

  Body 2: Tại sao chính phủ nên khuyến khích người dân chuyển ra các vùng khác.

  1st Idea: Việc này giúp giảm lượng xe cộ.

  Support: Giảm ô nhiễm không khí nguy hiểm cho sức khoẻ.

  2nd Idea: Giảm áp lực lên vấn đề nhà cửa, không gian sống.

  Support: Không gian sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ tinh thần và chất lượng công việc.

  Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

  *BÀI MẪU

  In recent years, there have been a number of everyday problems that people in big cities have to cope with. This essay will discuss two major problems, pollution and information overload, which I believe should lead governments to encourage people to move to regional areas.

  These days, increased levels of pollution have been a great cause for concern among residents of big cities. Due to high volumes of traffic, large quantities of pollutants are being released into the atmosphere, causing the degradation of air quality, which is said to be a significant contributor to various types of respiratory disease, such as lung cancer. Additionally, people in big cities are being bombarded with too much information from the media, including TV, social media, and advertising, with a large proportion of this information being fake or exaggerated. This can lead to confusion or, in some cases, social anarchy.

  In my opinion, governments should do what they can to encourage city residents to move to regional areas. Firstly, it will reduce the number of vehicles in cities, which will definitely reduce the levels of air pollution, which is hazardous to the health of citizens. Furthermore, fewer people living in big cities will relieve the pressure on the housing supply, where many people are forced to live in small, uncomfortable spaces. Studies have shown that people’s living spaces have a direct impact on their mental health and how they perform at work.

  In conclusion, severe air pollution and a bombardment of information are among the most serious problems facing city residents nowadays, and personally, I feel that authorities should encourage people to relocate to other areas to live.

  Tìm hiểu chi tiết dạng này hơn tại:

  Hướng dẫn viết

  (TỔNG HỢP)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc