Câu hỏi tự luận & Câu hỏi trắc nghiệm dịch sang tiếng anh như thế nào?

· Vocabularies

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR trả lời câu hỏi Câu hỏi tự luận & Câu hỏi trắc nghiệm dịch sang tiếng anh như thế nào?

1. Tra từ điển Việt - Anh sao cho chuẩn

2. Câu hỏi tự luận & câu hỏi trắc nghiệm dịch tiếng anh như thế nào?

 • Câu hỏi tự luận: constructed-response test
  • Trong đó IELTS TUTOR lưu ý: 
   • constructed-response là tính từ ghép, học kĩ cách thành lập từ ghép mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn
   • constructed-response có nghĩa là câu trả lời (response) được thành lập, tạo ra 
   • Vậy nên, constructed-response test có nghĩa là bài test mà thí sinh phải tự viết và nghĩ ra câu trả lời chứ không phải có sẵn  
 • Câu hỏi trắc nghiệm: Selected-response test 
  • Tương tự như những gì IELTS TUTOR giải thích ở trên: selected-response có nghĩa là câu trả lời được cho sẵn để thí sinh lựa chọn (tức là câu hỏi lựa chọn sẵn như multiple choice chẳng hạn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking