Dạng Opinion essay viết theo hướng TOTALLY như thế nào dễ đúng Task Response & tránh lỗi Từ Vựng nhất?

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR trả lời câu hỏi Dạng Opinion essay viết theo hướng TOTALLY như thế nào dễ đúng Task Response & tránh lỗi Từ Vựng nhất?

I. Cách viết "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY chỉ phù hợp với những bạn target IELTS WRITING 8.0+

1. Lí do vì sao không nên viết theo kiểu "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY đối với những bạn target 7.0 IELTS WRITING trở xuống

IELTS TUTOR không hề nói cách viết này sai nhé, tuy nhiên nếu chỉ target 7.0 IELTS WRITING trở xuống thì nên lựa chọn cách viết khác dễ đạt điểm target của mình hơn vì những lí do sau:

 • Cách viết theo kiểu "đề cập đến cả 2 mặt của vấn đề" đối với dạng OPINION ESSAY, khi viết theo kiểu TOTALLY sẽ không phù hợp với những bạn viết chưa xịn, chưa đủ khả năng phân tích cũng như đã có kinh nghiệm trong việc làm sao viết bài không bị sai task response về bố cục
  • Nói chung là những bạn target 7.0 thì đi thi viết kiểu này rất rất dễ sai Task Response vì khả năng phân tích chưa tới
 • Cách viết này đòi hỏi từ vựng phải nhiều về cả 2 mặt của vấn đề. Khác với cách viết Totally thiên hẳn về 1 hướng, cách viết này đòi hỏi phải có từ vựng để giải thích cả 2 mặt
  • Lúc ở nhà thì tâm lý là luôn muốn viết sao cho tỉ mỉ nhất, nhưng lúc đi thi sẽ khác nhé, tâm lý phòng thi cộng thêm vào phòng thi sẽ không có thời gian để tìm hiểu hay đọc trước tài liệu nên để viết 2 bài task 1 & 2 đạt target mong muốn là khó khăn nên cần phải lựa chọn con đường dễ đi cho mình hơn là chọn hướng phân tích khó 
 • Cách viết này theo IELTS TUTOR nếu gặp bạn chưa xịn và nếu đề thi khó thì sẽ sai task response & sẽ mất điểm về từ vựng (vì từ vựng không tập trung mà phải đi phân tích cả 2 khía cạnh của vấn đề), mà thường lỗi sai task response sẽ dẫn đến lỗi về bố cục Coherence & Cohesion nên thường 4 tiêu chí sẽ không đạt tiêu chí nào nên điểm nếu viết dạng này chưa tới sẽ không quá 5.5-6.0

2. Vậy lúc ở nhà em viết theo cách khó này (theo kiểu "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY), lúc đi thi em viết theo cách dễ mà IELTS TUTOR hướng dẫn được không?

Câu trả lời là KHÔNG ỔN nhé vì những lí do sau:

 • Tâm lí đi thi không phải tâm lí thoải mái như ở nhà, không phải cứ bật mode viết cách viết dễ là sẽ viết được, thông thường vào phòng thi sẽ sử dụng cách viết ở nhà mình luyện tập nhiều vậy nên nếu ở nhà đã luyện tập theo kiểu "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY thì thường là vào phòng thi sẽ viết theo kiểu đó luôn
 • Thông thường theo quy luật của thói quen, cần phải luyện tập ở nhà theo hướng mà đi thi mình sẽ làm thì mới suôn sẻ để đạt điểm cao được nhé. Vậy nên nếu chỉ target 7.0 IELTS WRITING trở xuống, hãy chọn cho mình cách viết dễ để lúc luyện tập sẽ luyện tập theo hướng ấy và đi thi cũng sẽ biết mình viết cái gì để đạt target nhé!

3. Các ví dụ về cách viết "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY

3.1. Bài 1

Các ví dụ về cách viết "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY

Đây là bài viết band 9.0 của thầy Simon, IELTS TUTOR không hề nói cách viết này sai tuy nhiên với những bạn target 7.0 trở xuống thì đi thi viết được như này là điều không tưởng:

 • Trong bài thầy disagree với quan điểm đề cho là Although more and more people read news on the Internet, newspaper will remain the most important source of news (tức theo quan điểm của thầy Internet sẽ popular tương đương chứ không hề kém cạnh so với báo giấy)
  • Sau đó body 1 thầy nói về các lí do vì sao báo giấy sẽ không disappear 
  • Body 2 thầy sẽ nói về lí do vì sao Internet lại sẽ popular như báo giấy luôn trong việc tiếp cận thông tin
  • Sau đó kết luận thầy sẽ kết luận là internet sẽ popular như báo giấy 
 •  Đối với cách viết này, thông thường các bạn chưa xịn sẽ gặp những điểm sau:
  • Từ vựng sẽ không đủ để viết cho cả 2 phía như này 
  • Về task response, có thể viết sẽ bị lệch vào 1 phía, có khả năng mặc dù là theo quan điểm internet sẽ popular tương tự như báo giấy thì viết luôn cả đoạn 1 sẽ dài về vì sao newspaper sẽ không mất đi, quên luôn hoặc viết sơ sài đoạn internet cũng quan trọng như newspaper mặc dù đây sẽ là quan điểm chính (cái này sẽ dẫn đến sai task response)

Cách viết dễ hơn cho bài này sẽ là:

 • Câu 2 intro: disagree với quan điểm đề cho 
 • Body 1: lí do thứ 1 vì sao internet sẽ trở thành the most important source of news 
 • Body 2: lí do thứ 2 vì sao internet sẽ trở thành the most important source of news 

3.2. Bài 2

Các ví dụ về cách viết "đề cập đến 2 mặt của vấn đề" trong dạng Opinion essay, cách viết TOTALLY

Trong bài này cũng vậy, thay vì viết đề cập cả hai mặt của vấn đề (phù hợp với bạn nào IELTS WRITING 8.0) thì nên tập trung nêu 2 lí do ở 2 đoạn thân bài vì sao businesses should have social responsibilities

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc