Phân tích đề"Companies should provide sport and social facilities for local communities" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích đề"Companies should provide sport and social facilities for local communities" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Companies should provide sport and social facilities for local communities. To what extent do you agree?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic BUSINESS IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể phân bố 2 đoạn thân bài như sau: 
  • Main idea 1: If the companies organize different sports and social events in communities, it will give these people a scope to engage themselves in fun activities.
   • Supporting idea: These facilities will improve the lives of locals and so improve the image of the company in the community
  • Main idea 2: They will be able to reach out to more people and uphold their goods. 
   • Supporting idea: In some countries, companies sponsor public areas such as beaches or parks, and so they are allowed to advertise in these spaces.
   • For example, when a sports company organizes a football match where it uses its own products, the players and youngsters will be able to use these and later go on to buy them for personal use. 

III. Tình hình làm bài HS IELTS TUTOR

Sau đây là tình hình làm bài của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Phân tích đề"Companies should provide sport and social facilities for local communities" IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nhìn chung task response bạn thí sinh viết đúng, viết "not to mention that the productive and profit are able to boosted significantly" được vì main idea thí sinh bảo gũi với đc local community thì cũng có bao hàm ý đó gần gũi nên người ta mua hàng cho cũng có lí mà nói chung là không tới nỗi lạc đề

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK