Dùng từ mang tính nhấn mạnh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Dùng các tính từ để nhấn mạnh

I. Sử dụng các tính từ mạnh

Nên tham khảo thêm adv + adj dùng adv để bổ sung cho tính từ nhé

Nếu Bạn muốn nhấn mạnh ý khi làm bài IELTS Writing, thì hãy sử dụng nhiều tính từ hoặc các tính từ mạnh sẽ lôi cuốn người đọc, người nghe hơn là sử dụng các tính từ quá phổ thông như good, bad, nice, difficult…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • turbulent/ volatile markets (changeable) 
  • versatile general managers (flexible)
  •  in the pejorative sense of the world (negative) 
  • a challenging problem (difficult)

  II. Sử dụng các từ ngữ mang tính nhấn mạnh

  Các từ mang tính nhấn mạnh mà IELTS TUTOR gợi ý:

  • Own
  • Very
  • Ever
  • even / utter
  • Not at all, not in the least
  • Day after day, time and time again

  1. Own

  Cách dùng từ "own" để nhấn mạnh mà IELTS TUTOR hướng dẫn

  2. Very

  IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách dùng very tiếng anh

  3. Các từ để hỏi kết thúc bằng Ever

  • Những từ được dùng để hỏi là What, who whom, where, which, when. Khi các từ này được theo sau bởi ‘ever’, ví dụ như whatever, whoever,…, nó sẽ có tác dụng nhấn mạnh vào sự không giới hạn về lựa chọn, rằng mọi thứ hoặc mọi người đều có thể áp dụng được.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Whoever they are, they’re not welcomed in this house! (Dù họ là ai đi nữa thì họ cũng không được chấp nhận vào nhà này! – nhấn mạnh vào ý “dù họ là ai đi nữa” (whoever they are), tức là không hề có ai có thể được chào đón trong căn nhà này, bất kể danh tính của người đó là gì đi chăng nữa).

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking