Giải đề"​The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"​The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008.

The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008.​

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

  • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
    • Overall:
      • Electronic goods and clothing consistently represented the highest proportions of expenditure in both surveyed years. Across most categories, there was a decline in spending, with clothing and electronic goods commanding larger shares of people's budgets.
    • Body 1: Viết về 1998
    • Body 2: Viết về 2008
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0