Giải đề"The diagrams below give information about the Eiffel Tower in Paris and an outline project to extend it underground."IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The diagrams below give information about the Eiffel Tower in Paris and an outline project to extend it underground."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagrams below give information about the Eiffel Tower in Paris and an outline project to extend it underground.

The diagrams below give information about the Eiffel Tower in Paris and an outline project to extend it underground.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Body 1: Viết về information about the Eiffel Tower in Paris
   • The Eiffel Tower stands on the banks of the Seine River next to the Ecole Militaire in Paris, to the west of the city. 
   • Its strategic location near museums and hotels offers tourists easy access to a range of attractions and services.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • The map also offers a comprehensive overview of the Eiffel Tower's structure, featuring a height of 324 meters and a metal structure weighing approximately 100,000 tons. 
  • Body 2: Viết về an outline project to extend it underground.

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0