Phân tích "The maps below show an industrial area in the town of Norbiton, and planned future development of the site" IELTS WRITING TASK 1 (computer-based 23.11.2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The maps below show an industrial area in the town of Norbiton, and planned future development of the site." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The maps below show an industrial area in the town of Norbiton, and planned future development of the site.

The maps below show an industrial area in the town of Norbiton, and planned future development of the site.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • This area will be completely transformed into a residential area, and roads will be expanded.
  • Body 1: Viết về map 1
   • At present, the area is located east of the town with a river running from the west to the east in the north, north of which is farmland. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase từ "situated/located"
   • On the eastern side, outside the town, there is a road connecting eight factories with only one roundabout, which is located in the center of the area. 
   • Three factories are near the roundabout while the other five converge in the far east.
  • Body 2: Viết về map 2

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0