Giải đề"The diagrams below show stages in the development of simple cooking equipment."IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The diagrams below show stages in the development of simple cooking equipment."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagrams below show stages in the development of simple cooking equipment

The diagrams below show stages in the development of simple cooking equipment

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The development of cooking utensils typically comprises three stages, with the initial phase involving basic tools and the ultimate phase incorporating more intricate equipment.
  • Body 1: Viết về Stage A + B 
   • In phase A, cooking utensils were crafted from stone, featuring an elongated cylindrical pot with a narrow neck and a small top opening.
   • Phase B saw the use of clay as the primary material for crafting cooking equipment, resulting in shorter utensils with a round shape and a wide top opening in contrast to the longer stone utensils of phase A.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng danh từ "equipment"tiếng anh 
  • Body 2: Viết về Stage C
   • Phase C represented the pinnacle of complexity, with cooking equipment crafted from diverse raw materials, including a clay-lined pot, and a metal stand with a circular base, separated from the pot by a charcoal-holding grate.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
   • Additionally, it included an ash-release door and airflow regulation, with a wide top opening on the pot featuring three metal handles for added support.

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0