Từ vựng & Cách trả lời Describe a person you admire IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Từ vựng & Cách trả lời Describe a person you admire IELTS SPEAKING PART 2

I. Đề bài

Describe a person you admire

You should say:

 • what relation this person is to you;

 • what are your first memories of this person;

 • how often you see this person.

 • and explain why you really admire this person.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dù là đề gì đi chăng nữa nếu thuộc dạng Describe a person thì sẽ dùng 2 topic từ vựng sau đây:

1. Từ vựng mô tả tính cách con người

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về từ vựng mô tả tính cách con người

2. Từ vựng mô tả ngoại hình con người

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về từ vựng mô tả ngoại hình con người

III. Cách trả lời Describe a person you admire IELTS SPEAKING PART 2

Theo như những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì 3 câu hỏi đầu tiên sẽ trả lời ngắn gọn 1-2 câu thôi, để dành đất cho câu hỏi cuối cùng (được in đậm nhé)

Như vậy, IELTS TUTOR sẽ có cách triển khai câu trả lời như sau:

 • Câu hỏi 1: what relation this person is to you

  • When it comes to how I got to know ..., we studied in the same class for 4 years, but not until the last semester of the uni did I figure out how amazing he was.

 • Câu hỏi 2: what are your first memories of this person

  • Speaking of our earliest memories, our first conversation at that time started in a formal manner, but ended up being just like an intimate chat between close friends because we shared so many common things in our interests and background.

 • Câu hỏi 3: how often you see this person
  • When it comes to frequency, generally speaking,..... (trả lời 1 câu ngắn gọn)
 • Câu hỏi 4: and explain why you really admire this person.
  • There are many reasons why....
   • Firstly, main idea >> supporting idea (example)
   • Secondly, main idea >> supporting idea (example)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking