Cách tìm ra điểm nổi bật trong Line Graph IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách tìm ra điểm nổi bật trong Line Graph IELTS WRITING TASK 1

I. TÌM ĐIỂM NỔI BẬT TRONG LINE GRAPH IELTS WRITING TASK 1 ĐỂ LÀM GÌ?

Trong IELTS WRITING TASK 1 nói chung và dạng Line graph nói riêng, IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 là việc tìm ra điểm nổi bật của biểu đồ là cực kì quan trọng trong việc:

II. ĐIỂM NỔI BẬT TRONG LINE GRAPH LÀ ĐIỂM GÌ

Như bản thân cái tên cũng đã nêu lên, điểm nổi bật tức là những điểm mà chỉ cần nhìn lướt sơ qua biểu đồ là sẽ làm người khác chú ý, thông thường IELTS TUTOR sẽ khuyên nên chú ý vào những điểm sau đây (là những điểm nổi bật)​

 • Đối với câu overall (tuỳ bài)
  • Điểm cao nhất
  • Điểm thấp nhất
  • Giao động mạnh nhất
  • Giao động thấp nhất 
  • Điểm ngang bằng
  • Xu hướng của cả biểu đồ là tăng hay là giảm
  • Số liệu nhìn chung là lớn hơn hay nhỏ hơn giữa các đối tượng
 • Đối với thân bài:
  • Điểm bắt đầu của biểu đồ
  • Điểm cao nhất
  • Điểm thấp nhất

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Cách tìm ra điểm nổi bật trong Line Graph IELTS WRITING TASK 1

Trong bài này, nếu áp dụng những gì IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên, sẽ thấy rõ:

 • Câu overall:
  • Nhìn chung là qua các năm thì birth rates của cả 2 nước giảm dần, chỉ có giai đoạn 1930 đến 1955 là fluctuate
  • số liệu USA nhìn chung là lớn hơn China 
   • Có thể tham khảo: Overall, the birth rates of both nations decreased over the period of 80 years. Although the two trends were similar in terms of a general decline, the birth rate of the USA in most years was higher than that of China.
 • Thân bài
  • Các điểm nổi bật trong biểu đồ được khoanh tròn bằng bút đen:
   • Chia thành 2 đoạn thân bài:
    • Đoạn 1: Từ năm 1920-1950: 
    • Đoạn 2: Còn lại 
   • hoặc có thể chia 2 đoạn thân bài theo cách khác:
    • Đoạn 1: USA
     • In the 1920-1935 period, the birth rate in America fluctuated, although it always remained
      above 10%. However, in the following decade, the American birth rate fell sharply to below
      5%. In the 1950s, the figure for the USA increased significantly to exactly 15%, which was
      its highest point during the 80-year period. Throughout the remainder of the period, there was a gradual decline in the US birth rate, which fell to 7% by the year 2000.
    • Đoạn 2: China 
     • Over the same period, the birth rate in China varied more significantly than in the US. It
      dropped to 5% from 1940 to 1945 before reaching the highest point of the whole line graph, 20%, in 1950. By contrast, 5 years later, the birth rate in China decreased rapidly by over 10%, falling to approximately 2% in 2000

III. CÁCH TÌM RA ĐIỂM NỔI BẬT LINE GRAPH

 • Thông thường việc xác định được điểm nổi bật là thông qua việc phân tích nhiều biểu đồ rồi và thường là các điểm như IELTS TUTOR có list ở phía trên, tuy nhiên các bạn học sinh của IELTS TUTOR lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 không cần lo lắng, lúc gần thi sẽ có các bài tập xác định dạng đề cho task 1 để làm quen dần cách nhận biết và cách viết các dạng biểu đồ

Cùng IELTS TUTOR xét thêm ví dụ khác nhé:

CÁCH TÌM RA ĐIỂM NỔI BẬT LINE GRAPH

IELTS TUTOR nhấn mạnh:

 • Cũng giống như trong IELTS WRITING TASK 2, quan điểm của mỗi người là khác nhau, thì ở IELTS WRITING TASK 1, điểm nổi bật của mỗi người cũng khác nhau (có nhiều người cho rằng đây là điểm nổi bật, những người khác lại không) nên miễn sao viết hợp lí là được
 • Trong bài trên, các điểm được khoanh tròn là những điểm nổi bật có thể dùng để viết bài nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking