Có phải tránh lặp từ BẰNG MỌI GIÁ trong IELTS WRITING?

· Writing

Bên cạnh tham khảo thêm Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR trả lời câu hỏi Có phải tránh lặp từ BẰNG MỌI GIÁ trong IELTS WRITING?

1. Không nên từ nào cũng paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Người học IELTS, đặc biệt những bạn có trình độ khá, thường có xu hướng nghiêm trọng hóa việc lặp từ trong tiếng Anh và có một số bạn còn quan niệm “một từ đã dùng thì không dùng lại lần 2”​. Điều này chưa hẳn là đúng
 • IELTS TUTOR nhấn mạnh: 
  • Với một số từ đặc thù, các bạn không nên Paraphrase vì sẽ làm đổi ý nghĩa của từ

2. Lí do vì sao chỉ paraphrase lúc thích hợp

2.1. Paraphrase tất cả các từ, nếu viết không khéo sẽ khiến bài viết bị gượng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Nếu bài viết cần dùng nhiều từ “schools” thì ta cũng có thể dùng lại nó ở một mức độ nhất định. Nếu paraphrase thành “educational institutions” thì nghe rất buồn cười và có phần hơi lố. 
 • Nếu paraphrase “hospitals” thành “state-run clinics” thì cũng không tự nhiên

2.2. Biến đổi nghĩa của từ

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • “Distance learning” paraphrase thành “online learning”.
   • IELTS TUTOR lưu ý:  Online learning có thể là một phần để support cho face-to-face learning, nhưng distance learning thì không.

  2.3. Key words có thể lặp được

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Topic bài viết về FAST FOOD thì việc các bạn lặp lại từ FAST FOOD cũng là điều dễ hiểu, chứ các bạn paraphrase nhiều thành junk food thì thành ra lại đổi nghĩa

  3. Nguyên tắc khi paraphrase:

  IELTS TUTOR lưu ý

  1. Từ khóa có thể lặp lại được ở một chừng mực nhất định (4 lần là mức có thể chấp nhận được)
  2. Muốn paraphrase thì phải tìm hiểu cho kỹ nghĩa và văn phong.
  3. Không paraphrase thành cụm quá dài và quá lủng củng.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0