Phân tích đề"Many countries use fossil fuels such as coal or oil as the main sources of energy. However, in some countries the use of alternative sources of energy is encouraged. Do you think this is a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR Phân tích đề"Many countries use fossil fuels such as coal or oil as the main sources of energy. However, in some countries the use of alternative sources of energy is encouraged. Do you think this is a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many countries use fossil fuels such as coal or oil as the main sources of energy. However, in some countries the use of alternative sources of energy is encouraged. Do you think this is a positive or negative development?

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài này nếu đọc đề không kĩ thì sẽ không biết ý đề nói this is a positive or negative development, this ở đây là cái gì Many countries use fossil fuels such as coal or oil as the main sources of energy hay là However, in some countries the use of alternative sources of energy is encouraged
  • Ý đề này là đang muốn hỏi thí sinh liệu việc mà nay nhiều nước dùng nhiên liệu thay thế (alternative sources of energy) là tốt hay xấu
  • Đọc kĩ hướng dẫn cách viết dạng Is it a positive or a negative development? mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn
  • Bố cục bài này sẽ chia như sau:
    • Intro câu 2: positive development for the reasons below 
    • Body 1: Firstly, lí do số 1 vì sao lại nghĩ đó là positive development 
    • Body 2: Secondly, lí do số 2 vì sao lại nghĩ đó là positive development 

III. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic energy

IV. Bài sửa cho HS IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE