Một "main idea" chỉ nên giải thích 1 ý, không nên viết nhiều vế IELTS WRITING - SPEAKING

· Writing,Speaking

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Một "main idea" chỉ nên giải thích 1 ý, không nên viết nhiều vế IELTS WRITING - SPEAKING

I. Kiến thức liên quan

II. Một "main idea" chỉ nên giải thích 1 ý, không nên viết nhiều vế IELTS WRITING - SPEAKING

Một "main idea" chỉ nên giải thích 1 ý, không nên viết nhiều vế IELTS WRITING - SPEAKING

Bạn học sinh lớp học thử IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR trong câu main idea trả lời cho câu hỏi: Why you would like to study or do with him/her ở main idea số 1, trả lời gộp rất nhiều ý lại với nhau, trong đó main idea bao gồm các ý sau đây:

  • a keen mind 
  • intelligent
  • solve troubles in working
Để dễ dàng trong việc giải thích và cho ví dụ ở các câu sau thì chỉ tập trung vào 1 main idea với 1 vế duy nhất như bạn giải thích ở câu ví dụ thì nên tập trung vào vế cuối "solve troubles in working" sẽ giải thích câu được sâu hơn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking