Văn phong Formal & Informal IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Văn phong Formal & Informal IELTS WRITING

I. Văn phong Formal & Informal tiếng anh

II. Văn phong Formal & Informal IELTS WRITING

II. Văn phong Formal & Informal IELTS WRITING

1. Ngôn ngữ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: Formal language 
 • Informal writing: colloquial language 

2. Viết tắt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: No abbreviations / contractions 
 • Informal writing: Use of abbreviations / contractions

3. Dùng đại từ nhân xưng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: Third person (không dùng trực diện đại từ nhân xưng I, we nhiều)
 • Informal writing: Any person 

4. Mệnh lệnh thức

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: No imperative voice (không dùng câu mệnh lệnh)
 • Informal writing: Use of imperative voice 

5. Passive voice

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: Passive voice (dùng câu bị động nhiều) 
 • Informal writing: Any voice 

6. Phrasal verb & idiom

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: Không dùng phrasal verb & idiom 
 • Informal writing: Dùng phrasal verb & idiom 

7. Bố cục đoạn văn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: crisp, brief, to the point (ngắn gọn, viết có bố cục rõ ràng & vào vấn đề)
 • Informal writing: long, elaborate and emotional (dài dòng, trau chuốt & cảm tính)

8. Slangs

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: không dùng slangs (tiếng lóng)
 • Informal writing: dùng slang 

9. Kết nối câu (linking words)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • For writing: dùng từ nối để các câu mạch lạc 
 • Informal writing: ít dùng từ nối hoặc dùng những từ nối informal 

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

III. Văn phong Formal & Informal GENERAL TRAINING (letter) IELTS WRITING TASK 1

IV. Ví dụ về văn phong informal & formal Writing

1. Văn phong informal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Just a note to let you know I’m off to London for a training course. Won’t be able to meet up on Saturday, but we’ll get together for a chat next week. Wish me luck…I’m gonna need it!

IELTS TUTOR lưu ý:

Trong đoạn văn này có những dấu hiệu tạo nên sự informal như sau:

 • Dùng nhiều từ viết tắt (contractions)
 • Dùng thiếu chủ ngữ, chủ yếu chỉ dùng verb 
 • Phrasal verb
 • Từ ngữ đời sống (chat, gonna)
 • Dùng dấu chấm than 

2. Văn phong formal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am writing to let you know that I am going to London for a training course. I will not be able to attend our meeting on Saturday, but we can reschedule for next week

IELTS TUTOR lưu ý:

Văn phong của bài này formal vì:

 • Không viết tắt
 • Có chủ ngữ động từ đầy đủ
 • Từ ngữ dùng formal

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking