Cách tính số lượng chữ (Đếm từ) trong bài thi IELTS

· Advice

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách tính số lượng chữ (Đếm từ) trong bài thi IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Giới thiệu chung

1. Số đếm, ngày tháng và thời gian

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số đếm, ngày tháng và thời gian được tính là các từ trong writing, còn ở phần listening thì lại khác.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Ở Writing thì 50,000 = một từ; 9.30am = một từ nhưng trong listening thì 50,000 = một số và 9.30AM = một số.
   • 30,000 = một từ/ 55 = một từ / 9.30am = một từ / 12.06.2016 = một từ. Trong listening, 30,000 được tính là một số và 9.30AM được tính là một số.
 • Ngày tháng được tính gồm một số và một chữ. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • 27th September = một số và một chữ.
   • 12th July = một số và một từ trong IELTS listening, nhưng được đếm là hai từ trong IELTS Writing

2. Symbols - biểu tượng, kí hiệu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • "a" và "an" được đếm 1 chữ 
 • Các ký hiệu đi kèm số không được tính nhưng nếu bạn chuyển thành chữ thì sẽ được tính là một số và một chữ. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 50% = 1 số còn 50 percent = 1 số + 1 chữ

3. Những từ nhỏ (giới từ - mạo từ...)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Giới từ được tính là một từ. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: “a”, “an”, “in”, “on”, “at”…

4. Từ ghép

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Những từ ghép nhưng viết tách ra thì sẽ được tính bằng số lượng chữ tách. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Gbook Café = 2 chữ.
 • Những từ ghép chứa gạch nối như “up-to-date” được tính là một từ.
 • Những từ ghép được viết liền thì được tính là một từ ví dụ blackboard = một từ

5. Tất cả các từ khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tất cả các chữ đều được tính bao gồm cả các chữ ở trong ngoặc.

6. Rút gọn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • it's = một từ 
 • it is = hai từ

III. Cách đếm chữ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "The majority of energy was generated by electricity (55%)" 
 • Câu này được đếm thành 9 từ.
 • Từ trong ngoặc cũng được đếm - Dấu ngoặc có thể được sử dụng trong phần IELTS Writing task 1

IV. Câu hỏi liên quan tới việc Đếm chữ IELTS

1. Lúc chữa bài giám khảo có đếm chữ trong bài Writing IELTS task 1 và 2 không?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường thì không, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của họ, họ sẽ cảm nhận được phần nào bạn có thiếu chữ hay không. Nếu thấy ngắn, họ có thể đếm số chữ trong bài của thí sinh 
 • Chỉ cần một người chấm bài thường xuyên sẽ dễ dàng nhận ra một bài có thiếu chữ hay là không 

2. Viết thiếu chữ trong IELTS writing có bi trừ điểm không?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có bị trừ rất nặng, dưới 5.0

3. Viết thừa chữ có bị trừ điểm không?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thừa chữ không bị trừ điểm (tuy nhiên sẽ mất thời gian của thí sinh), còn bạn thừa chữa mà lại lan man hoặc viết sang phần đề không hỏi thì sẽ bị trừ điểm

4. Có cần phải dành ra 5 phút cuối giờ để đếm số từ mình đã viết?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu trả lời của IELTS TUTOR  là KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG. 
 • Nếu thí sinh luyện tập đủ nhiều ở nhà, không cần phải đếm từng từ cũng có thể xác định được khoảng bao nhiêu từ đã viết. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking