Bố cục bài viết dạng Line graph IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Bố cục bài viết dạng Line graph IELTS WRITING TASK 1

I. Bố cục bài văn chung IELTS WRITING TASK 1

BỐ CỤC BÀI VĂN IELTS WRITING TASK 1 IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Bố cục bài văn line graph

Về cơ bản, bố cục bài line graph cũng sẽ giống với bố cục chung của các bài IELTS WRITING TASK 1 cụ thể sẽ như sau:

 • Introduction: paraphrase câu đề bài
  • IELTS TUTOR lưu ý: Tức là viết lại câu của đề bài sử dụng từ vựng của bạn.
 •  Overview: tìm 2 đặc điểm chung của biểu đồ. 
  • Thường với biểu đồ dây có thể lưu ý một số đặc điểm sau để tìm cho nhanh:
   • Đặc điểm về xu hướng: nhìn từ đầu năm đến cuối năm xem xu hướng chung của dây là gì ? Là tăng ? giảm ? hay dao động liên tục ?
   • Đặc điểm về dây nổi bật nhất: ví dụ đề bài cho tầm 3,4 dây -> tìm xem dây nào nằm cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất..
 • 2 đoạn thân bài : 
  • 2 khổ thân bài của một bài biểu đồ dây thường sẽ là mô tả số liệu, xu hướng của số liệu. 
  • Lưu ý luôn luôn so sánh các thông tin với nhau, không mô tả riêng rẽ chỉ list số liệu là không hề ổn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking