Bố cục 4 đoạn chuẩn IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Bố cục 4 đoạn chuẩn IELTS WRITING TASK 1

I. Tổng quan Bố cục 4 đoạn IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS WRITING TASK 1 lúc nào cũng sẽ viết theo 4 đoạn văn sau đây:

 • Đoạn 1: Introduction
 • Đoạn 2: Overview (đây chính là kết luận nên IELTS WRITING TASK 1 không cần kết luận nữa)
 • Đoạn 3+4: Body (Thân bài), trong đoạn thân bài lúc nào cũng sẽ chia thành 2 đoạn nhỏ:
  • Đoạn 3: Body 1 (Đoạn viết về thân bài 1)
  • Đoạn 4: Body 2 (Đoạn viết về thân bài 2)

II. Cách viết từng phần trong Bố cục 4 đoạn IELTS WRITING TASK 1

1. Introduction

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gồm 1 câu giới thiệu biểu đồ nói cái gì 

2. Overview

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gồm 2 câu 
  • Mô tả 2 đặc điểm chung nổi bật của biểu đồ
  • Không đưa số liệu cụ thể vào phần này

3. Thân bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hai đoạn thân bài mô tả biểu đồ một cách chi tiết, so sánh các số liệu

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc