Cách viết biểu đồ rất nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách viết biểu đồ rất nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

I. Kĩ năng cần có để viết dạng bài nhiều số liệu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biết cách chọn lọc những thông tin cần thiết nhất để viết trong bài, không mô tả hết các số liệu trong bài sẽ không kịp thời gian!
 • Phải có kĩ năng so sánh, đối chiếu và gom các categories có xu hướng giống nhau để phân tích, nếu phân tích hết những gì đề nêu thì bài sẽ rất rất dài
 • Luôn phải nhìn vào số liệu to nhất hoặc nhỏ nhất

II. Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

III. 3 bước viết dạng bài nhiều số liệu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lúc luyện tập ở nhà thì các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR cố gắng luyện tập theo từng bước sau, từ từ làm và thực hành nhiều khi đi thi đọc đề trong đầu mình sẽ tự hiện ra các bước làm bài

IELTS TUTOR xét ví dụ bài biểu đồ tròn với nhiều số liệu sau đây để phân tích kĩ 2 bước:

Cách viết biểu đồ rất nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

1. Bước 1: Phân tích có bao nhiêu đối tượng trong bài

IELTS TUTOR lưu ý với bài ví dụ ở trên:

 • Đối tượng so sánh 1: So sánh theo mục đích sử dụng nước (Industrial, Agricultural, và Domestic)
  • Nếu so sánh mức độ sử dụng nước với 3 mục đích ở đề bài thì IELTS TUTOR có thể thấy ở hầu hết 6 nước thì Agriculture tốn nhiều nước nhất. (Mặc dù có 2 nước không phải Agriculture lớp nhất, nhưng nhìn tổng quan thì nó lớn nhất ở 4 nước còn lại)
 • Đối tượng so sánh 2: So sánh theo các khu vực cái nào lớn nhất / nhỏ nhất / trung bình (North America, South America, Europe, Africa, Central Asia, và South East Asia)
  • Mình có thể nhận thấy North America và Europe là 2 khu vực mà Industrial use là lớn nhất.

2. Bước 2: Kết hợp các đối tượng đó để so sánh & đối chiếu

IELTS TUTOR lưu ý với bài ví dụ ở trên:

 • So sánh kết hợp giữa mục đích sử dụng nước cùng với khu vực nào sử dụng nhiều nước nhất
  • Trong khi North America và Europe là hai khu vực sử dụng phần lớn nước vào mục đích công nghiệp, thì ở 4 vùng còn lại, nông nghiệp mới là ngành sử dụng nhiều nước nhất.

3. Bước 3: Phân đoạn bố cục 2 đoạn thân bài từ thông tin bước 1 + 2

IELTS TUTOR lưu ý với bài ví dụ ở trên:

Đoạn 1: South America, Africa, Central Asia và South East Asia: (Nhìn vào số to nhất và nhỏ nhất)

 •  Ở South America thì 71% lượng nước được sử dụng vào mục đích nông nghiệp trong khi ở 3 nước còn lại thì con số này luôn lớn hơn 80%.
 •  Ở Central Asia thì lượng nước sử dụng cho công nghiệp thấp nhất ở cả 4 nước (5%) còn ở South East Asia thì lớn nhất là 12%.
 •  Ở Africa, Central Asia và South East Asia lượng nước dành cho sinh hoạt chỉ dưới 10% trong khi ở South America là gần 20%.

Đoạn 2: North America và Europe --> chỉ có hai nước này là nhìn vào thấy khác hẳn so với các số liệu còn lại nên IELTS TUTOR gom 2 categories này lại với nhau để phân tích

 •  Lớn nhất là Industrial use với 48% ở NA và 53% ở Europe.
 •  Domestic use nhỏ nhất với 13% và 15% ở NA và Europe, còn lại là dành cho nông nghiệp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking