Phân tích bài line graph về "changes in Apples and Samsung shipments from 2011 to 2017" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing đã được IELTS TUTOR giới thiệu kì trước, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm Phân tích bài line graph về "changes in Apples and Samsung shipments from 2011 to 2017" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The line chart describes the changes in Apples and Samsung shipments from 2011 to 2017.

The line chart describes the changes in Apples and Samsung shipments from 2011 to 2017.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở đây cần chú ý đến chủ ngữ của bài là shipments không phải sales nên nếu bạn nào chủ ngữ là sales sẽ sai 
 • Đơn vị bài này million units thì nếu chủ ngữ là sales sẽ sai nên chủ ngữ bài này là shipments
 • Bài này sẽ phân đoạn 2 đoạn thân bài như sau (dựa vào các đặc điểm nổi bật của giai đoạn)
  • Body 1: năm 2011 đến 2014:
   • Năm 2011: Samsung về shipments thấp hơn Apple (nêu số liệu 2 cty ở đầu giai đoạn) nhưng đến giữa năm 2011 thì Samsung bắt kịp (nêu số liệu)
   • Tiếp theo sau đó đến giữa năm 2013: Số liệu của Samsung tăng mạnh, trong khi đó số liệu của Apple fluctuate (số liệu tầm bao nhiêu đếm bao nhiêu) 
  • Body 2: từ 2014 đến hết giai đoạn:
   • Giai đoạn chứng kiến sự giảm dần của Samsung, trong khi Apple vẫn fluctuate nhưng đã có lúc số liệu bằng Samsung ở giữa năm 2014, hoặc nhỉnh hơn chút giữa năm 2016 và giữa năm 2017 
The line chart describes the changes in Apples and Samsung shipments from 2011 to 2017.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc