Phân tích & sửa bài IELTS WRITING TASK 1 "showed their opinions about a new theatre "

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa bài IELTS WRITING TASK 1 "opinion about the range of books and the non-print material of a local library"

I. Đề bài

The tables below show response to a questionnaire given ben two groups of people (club members and the general public) who showed their opinions about a new theatre

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The two tables below show responses of different age groups to a questionnaire with their opinion about the range of books and the non-print material of a local library

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng bài nhiều bảng như này, các thông tin không liên quan nhau nên có thể xem như dạng mixed để viết theo bố cục mỗi bảng mỗi đoạn thân bài nhé (hoặc cũng có thể chia Body 1 viết về 2 bảng tương đối giống nhau là hạng mục 1 + 3, body 2 viết bảng hạng mục 2)
 • Lưu ý là khi cộng số liệu lại ra tổng 100% nên bài này đơn vị % là đúng rồi nhé 
 • Câu overall: 
  • Nhìn chung thì cả club members & general public đánh giá rất tốt cho cả 3 hạng mục chỉ có mục facilities thì general public đánh giá hơi thấp
  • Club members có vẻ đánh giá cao các hạng mục (ngoại trừ hạng mục 2) so với general public 
 • Body 1:  Viết về Production quality
  • Về Production quality, cả club members & general public đánh giá excellent gần bằng nhau (nêu số liệu), số liệu satisfactory cũng xấp xỉ (nêu số liệu) và poor cũng xấp xỉ (nêu số liệu)
 • Body 2: Viết về Information about the plays / performances to the public 
  • Đây là hạng mục duy nhất general public đánh giá excellent nhiều hơn club members (nêu số liệu)
  • Tỉ lệ đánh giá poor cũng xấp xỉ nhau 
 • Body 3: Viết về Facilities in the theatre
  • General public đánh giá thấp facilities khi tận 26% đánh giá poor (nêu số liệu của excellent & satisfactory)
  • Tuy nhiên club members đánh giá ổn hơn 

III. Sửa bài viết của HS IELTS TUTOR

Bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING của IELTS TUTOR đi thi và đạt target 6.0

Bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING của IELTS TUTOR đi thi và đạt target 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK