Phân tích & sửa đề"The tables below show response to a questionnaire given ben two groups of people (club members and the general public) who showed their opinions about a new theatre"IELTS WRITING TASK 1(kèm bài sửa) (Đề thi IELTS 25/6/2022)

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa đề"The tables below show response to a questionnaire given ben two groups of people (club members and the general public) who showed their opinions about a new theatre"IELTS WRITING TASK 1(kèm bài sửa) (Đề thi IELTS 25/6/2022)

I. Đề bài

The tables below show response to a questionnaire given ben two groups of people (club members and the general public) who showed their opinions about a new theatre

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đề thi IELTS 25/6/2022)

The two tables below show responses of different age groups to a questionnaire with their opinion about the range of books and the non-print material of a local library

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng bài nhiều bảng như này, các thông tin không liên quan nhau nên có thể xem như dạng mixed để viết theo bố cục mỗi bảng mỗi đoạn thân bài nhé (hoặc cũng có thể chia Body 1 viết về 2 bảng tương đối giống nhau là hạng mục 1 + 3, body 2 viết bảng hạng mục 2)
 • Lưu ý là khi cộng số liệu lại ra tổng 100% nên bài này đơn vị % là đúng rồi nhé 
 • Câu overall: 
 • Body 1:  Viết về Production quality
  • Về Production quality, cả club members & general public đánh giá excellent gần bằng nhau (nêu số liệu), số liệu satisfactory cũng xấp xỉ (nêu số liệu) và poor cũng xấp xỉ (nêu số liệu)
 • Body 2: Viết về Information about the plays / performances to the public 
  • Đây là hạng mục duy nhất general public đánh giá excellent nhiều hơn club members (nêu số liệu)
  • Tỉ lệ đánh giá poor cũng xấp xỉ nhau 
 • Body 3: Viết về Facilities in the theatre

III. Sửa bài viết của HS IELTS TUTOR

Bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING của IELTS TUTOR đi thi và đạt target 6.0

Bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING của IELTS TUTOR đi thi và đạt target 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE