Phân tích "The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future" IELTS WRITING TASK 1 (paper-based 11/6/2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future.

The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: có thể thấy là map 1 so với map 2 gần như thay đổi hoàn toàn. 
  • Body 1: Viết về map 1 (At present)
   • An entrance and reception building are located on the northern boundary of the site. 
   • The factory currently sits on the eastern side of the block.
   • The packing and storage buildings currently stand on the western side of the site.
  • Body 2: Viết về map 2
   • The entrance & reception will be replaced by a much larger building, housing three 2-bedroom homes and a large communal garden area. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Replace" 
   • The factory will be replaced by an apartment building and parking area.
   • On the western side of the site, the future plans show a 3-bedroom and a 4-bedroom house to be built. 
   • The large office block and canteen building on the southern boundary of the site will be replaced by parking garages. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "and" tiếng anh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0