Phân tích bài bar chart về cinemas IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách Phân tích bài bar chart về cinemas IELTS WRITING TASK 1

1. Đề bài

Phân tích bài bar chart về cinemas IELTS WRITING TASK 1

2. Phân tích

 • Đầu tiên thì phải nắm đây là dạng bar graph có thời gian
 • Overall: 
  • Nhìn chung là qua các năm thì tỉ lệ người đi xem phim là tăng
  • Vào thứ 6-7-cn là cao hơn hẳn các ngày còn lại trong tuần
 • Thân bài: có rất nhiều cách chia thân bài:
  • ​Cách 1: chia thành 3 đoạn thân bài (hoặc 2 đoạn)
   • Body 1: 2003
   • Body 2: 2005
   • Body 2: 2007
  • ​​Cách 2: chia theo ngày trong tuần 
   • Body 1: mô tả Monday, Tue, Wed & Thurs
   • Body 2: mô tả Fri, Saturday, Sunday

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK