Phân tích bài map về "changes to a residence hall" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách Phân tích bài map về "changes to a residence hall" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The map shows the changes to a residence hall between 2010 and the present. Summarise the information by selecting and reporting the main feature, and make comparisons where relevant

Phân tích bài map về "changes to a residence hall" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đề bài cho The map shows the changes to a residence hall between 2010 and the present, thì tức là chỗ the present chia hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành nhé 
  • Dạng map thì cứ như hướng dẫn rất kĩ của IELTS TUTOR về cách làm dạng map mà làm là mỗi thân bài một map, có thể chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
    • Body 1: năm 2010: cơ sở vật chất rất cơ bản
    • Body 2: năm the present: được mở rộng ra thêm với nhiều cơ sở vật chất mới hơn 

III. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking