Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách học IELTS SPEAKING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

I. Nhìn vào đâu để xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường khi đọc đề bài IELTS WRITING TASK 1 sẽ phân tích rất kĩ những điểm sau đây để thấy được đơn vị của bài IELTS WRITING TASK 1
  • Đề bài
  • Ghi chú của biểu đồ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1
 • Chú ý đến những điểm được khoanh tròn của IELTS TUTOR, trong đó:
  • Trên đề bài đã cho sẵn the percentage of population thì tức là đơn vị phải là %
  • Trong biểu đồ chỗ đơn vị bản thân thể hiện là % thì đơn vị là %

II. Thường chỉ có 2 loại đơn vị IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với IELTS WRITING TASK 1, chỉ có 2 loại đơn vị thường gặp nhất đó là:
 • Số lượng (number)
 • Phần trăm (percentage)

IELTS TUTOR xét ví dụ 1:

Thường chỉ có 2 loại đơn vị IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

Thường chỉ có 2 loại đơn vị IELTS WRITING TASK 1

Có thể thấy là trên đề bài đã ghi rõ là percentage & đơn vị trong bảng là % nên đơn vị bài này sẽ là percentage, bạn học sinh nào của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR dùng number là sai đơn vị cả bài

IELTS TUTOR xét ví dụ 2:

Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1
Xác định đối tượng mô tả Male and female fitness membership (cách diễn đạt khác) The number of male and female fitness members The quantity of men and women who took part in/ engaged in fitness activities

IELTS TUTOR giải thích:

 • Trong bài này, để ý là trên đề bài có male and female fitness membership thì không thể đơn vị là % được vì bản thân membership đã là có bao hàm nghĩa number trong đó rồi 
 • Nhìn vào biểu đồ thấy ghi chú cũng k có % nào thì tức đơn vị sẽ là number 
 • Xác định đối tượng mô tả
  • Male and female fitness membership
 • Cách diễn đạt khác:
  • The number of male and female fitness members
  • The quantity of men and women who took part in/ engaged in fitness activities

IELTS TUTOR xét ví dụ 3:

Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này đơn vị không thể là % được vì ngay trên đề bài, đơn vị đã ghi rõ là số lượng, có thể đọc thêm về vấn đề xác định đơn vị này IELTS WRITING TASK 1 thông thường lập dàn bài lúc nào cũng có xác định đơn vị là vì vậy

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0