Phân tích bài essay về "how tomato ketchup is made" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách Phân tích bài essay về "how tomato ketchup is made" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

This pictures below show how tomato ketchup is made. Summarise the information by selecting and reporting the main features.

Phân tích bài essay về "how tomato ketchup is made" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

Bài này thực ra nhìn tưởng là khó viết nhưng bình tĩnh xử lý sẽ thấy có rất nhiều thông tin có thể triển khai được. Có thể chia bố cục làm 2 đoạn thân bài:

  • Body 1: từ bước 1 đến bước 9 
  • Body 2: từ bước 10 đến bước 15 

III. Bài viết của HS IELTS TUTOR đã được sửa kĩ

1. Link download bài sửa bản word

Có sẵn bản word chỉ cần bấm vào download nhé

2. Bảng điểm & Feedback của bạn HS IELTS TUTOR (đã đạt 7.0 IELTS WRITING)

2.1. Bảng điểm của bạn HS viết bài này

ielts tutor có tốt không review feedback

2.2. Feedback của bạn HS viết bài này

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0