Khi nào dùng dấu phẩy (,) trước AND?

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi rất nhiều bạn thắc mắc là Khi nào dùng dấu phẩy (,) trước AND?

I. Khi AND là liên từ

1. Chỉ có 3 cách nối hai câu với nhau

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về 3 cách để ngăn cách hai câu​

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã đọc hướng dẫn ở trên của IELTS TUTOR thì sẽ nắm được là vì sao , and + clause nhé 

2. And là liên từ Fanboys

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi "And" đóng vai trò là liên từ Fanboys thì sẽ cần dấu phẩy
 • Cách dùng dấu phẩy này cũng sẽ đúng với các liên từ FANBOYS còn lại là FOR, AND, BUT, OR, YET VÀ SO

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • On Monday we’ll see the Eiffel Tower, and on Tuesday we’ll visit the Louvre.
 • I found it hard to follow what the teacher was saying, and eventually I lost concentration.

II. Khi AND dùng để liệt kê

1. "And" dùng khi liệt kê 2 trở xuống thì không có dấu phẩy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Take your clothes off and get in the bath. 
 • I grabbed the dog by the collar and dragged it out of the room. 
 • He drew a heart and coloured it red.
 • The dog is well trained and good natured.

2. "And" dùng khi liệt kê 3 trở lên thì có hoặc không có dấu phẩy đều được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The dog is young, well trained, and good natured (CORRECT)
 • The dog is young, well trained and good natured (CORRECT)

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc