SỬA MẪU LỖI SAI VỀ COHERENCE & COHESION TRONG IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh việc hướng dẫn em kĩ lưỡng cách canh thời gian cho IELTS READING, trong trường hợp em làm chuyên đề không phải 40 câu, IELTS TUTOR hôm nay hướng dẫn em thêm cách sửa lỗi Coherence và Cohesion trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING là như nào nhé

SỬA MẪU LỖI SAI VỀ COHERENCE & COHESION TRONG IELTS WRITING
  • Ở lỗi sai thứ nhất, em nên tham khảo các linking words để nối câu lại với nhau tạo thành câu ghép 
  • Khi câu đã là câu ghép, thì không nên chèn thêm mệnh đề quan hệ vào nữa, nên tập trung viết cụm từ để tránh dài dòng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc