IELTS WRITING TASK 2 viết kiểu Balance trong dạng Opinion essay như nào không sai task response?

· Writing

Nếu như bạn nào thường xuyên đọc các bài sửa IELTS WRITING của IELTS TUTOR cho học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1, sẽ thấy rõ là lỗi sai thường gặp nhất sẽ là lỗi sai task response. Mặc dù luôn nhắc học sinh rằng, nếu target điểm writing dưới 8.0 thì nên viết theo kiểu Totally Agree/Disagree cho dạng bài Opinion essay, nhưng nếu các em muốn viết thì IELTS TUTOR cũng cung cấp cách viết (mặc dù rất không khuyến khích!)

Bài mẫu:

The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

Phải đọc cho kĩ đề, nhìn thấy đề nó đã có ý là plan sẵn cho mình viết là body 1 nói về congestion, body 2 nói về air pollution rồi

Nếu viết balance thì nên viết theo bố cục sau:

  • Body 1: đồng ý là hạn chế private cars và dùng public transport sẽ làm giảm congestion và air pollution 
  • Body 2: nhưng mà bên cạnh biện pháp hạn chế private cars và dùng public transport còn có những biện pháp khác như là …. có thể giải quyết congestion và air pollution tốt hơn 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc