"Đề hỏi sao, trả lời vậy" IELTS WRITING TASK 2 giúp nâng điểm Task Response

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn "Đề hỏi sao, trả lời vậy" IELTS WRITING TASK 2 giúp nâng điểm Task Response

I. Task response trong IELTS WRITING TASK 2

II. "Đề hỏi sao, trả lời vậy" IELTS WRITING TASK 2 giúp nâng điểm Task Response

1. "Đề hỏi sao, trả lời vậy" là sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • "Đề hỏi sao, trả lời vậy" tức là cách làm bài đánh trúng trọng tâm của câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề câu hỏi là gì và trả lời không lan man dài dòng, không để examiner phải suy nghĩ mới hiểu thí sinh đang làm gì 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?
  • Trong đề bài này của IELTS TUTOR có 2 câu hỏi cần được trả lời ở mỗi thân bài đó là:
   • Body 1: trả lời câu hỏi Is the amount of money spent on space research justifiable?
   • Body 2: trả lời câu hỏi Could money be better spent?
  • Như vậy, cách trả lời "Đề hỏi sao, trả lời vậy" tức là đi thẳng trả lời 2 câu hỏi đó luôn, bố cục như sau:
   • Body 1: (nếu IELTS TUTOR đồng ý là justifiable thì sẽ bố cục như sau) 
    • I do believe that the amount of money spent on space research is justifiable for many reasons (rồi nêu 2 lí do cùng supporting idea & example cho mỗi lí do)
   • Body 2: (nếu IELTS TUTOR đồng ý là có thể better spent thì sẽ bố cục như sau) 
    • I am of the opinion that the amount of money spent on space research could be better spent for the following reasons (rồi nêu 2 areas mà better spent cùng supporting idea & example)

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

"Đề hỏi sao, trả lời vậy" IELTS WRITING TASK 2 giúp nâng điểm Task Response

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cũng là đề bài như trên của IELTS TUTOR, bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR viết main idea của Body 1 có phần lan man chưa vào trọng tâm khi đề không hỏi quan điểm của người này người kia mà đang hỏi quan điểm của chính bản thân người viết 
"Đề hỏi sao, trả lời vậy" IELTS WRITING TASK 2 giúp nâng điểm Task Response

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở body số 2 main idea cũng cần được trả lời trực diện hơn là "số tiền đó có thể được dùng tốt hơn"
 • Conclusion vế số 2 cũng cần nêu rõ câu trả lời cho câu hỏi Could money be better spent? chứ không nên mập mờ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking