Vì sao ngoại động từ + that/ whether + clause?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về cấu trúc và từ vựng các bài báo thuộc topic hot hằng ngày, IELTS TUTOR nhận thấy nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR vẫn chưa hiểu Vì sao ngoại động từ + that/ whether + clause?

I. PHÂN BIỆT NỘI ĐỘNG TỪ & NGOẠI ĐỘNG TỪ

(INTRANSITIVE & TRANSITIVE VERBS)

II. Mệnh đề danh từ

IELTS TUTOR hướng dẫn MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

III. Vì sao ngoại động từ + that/ whether + clause?

1. Xét ví dụ động từ "doubt"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I doubt whether/if I can finish the work on time. 
  • They had begun to doubt that it could be done.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về ngoại động từ phía trên của IELTS TUTOR thì sẽ thấy doubt là ngoại động từ như vậy theo lí thuyết doubt phải đi với 1 tân ngữ (object) nhưng ở câu ví dụ của IELTS TUTOR thì doubt + that + clause / doubt + whether + clause thì lí do bởi vì:
    • Nếu đọc kĩ về kiến thức mệnh đề danh ngữ mà IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên nguyên cụm whether/if I can finish the work on time.  chính là một mệnh đề danh ngữ, mà mệnh đề danh ngữ bản chất cũng sẽ giống danh từ nên rất hợp lí với định nghĩa của ngoại động từ 
    • Tương tự trong câu ví dụ số 2 của IELTS TUTOR, nguyên cụm that it could be done là mệnh đề danh ngữ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking