Những từ viết tắt phổ biến trong IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn tổng hợp Những từ viết tắt phổ biến trong IELTS LISTENING

1. Từ viết tắt là gì?

  • Abbreviation thường là viết tắt của các chữ cái đầu của từng từ.
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
    • Thay vì nói International English Language Testing System (Hệ thống đánh giá trình độ Tiếng Anh quốc tế), ta chỉ cần dùng từ IELTS /ˈaɪɛlts/ mà mọi người vẫn hiểu do nó đã trở nên phổ biến và không gây nhầm lẫn với cụm từ nào khác.

2. Từ viết tắt trong IELTS

  • Abbreviation cũng xuất hiện rất nhiều trong phần Listening của IELTS, đặc biệt là Task 1 với đòi hỏi chính xác đến từng chữ cái.
  • Dưới đây là tổng hợp những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Anh:
Những từ viết tắt phổ biến trong IELTS LISTENING

3. Cách đọc các từ viết tắt

Có 2 cách đọc những từ viết tắt này:

  • Phát âm từng chữ cái, lúc này trọng âm thường rơi vào chữ cái cuối cùng. 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: UK /juːˈkeɪ/, USA /juːɛsˈeɪ/
  • Đọc như một từ như ASEAN /ˈasɪən/ hay RAM /ram/ : Random Access Memory

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking