Phân tích & Sửa đề về "Some people think that cultural traditions will be destroyed when they are used as money-making machines aims at tourists" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "cultural traditions & tourism" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that cultural traditions will be destroyed when they are used as money-making machines aims at tourists, other people believe that it is the only way to save such conditions in the world today. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

     IELTS TUTOR lưu ý:

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Discuss both views and give your own opinion mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Intro câu 2 & Conclusion phải nêu rõ quan điểm của mình ủng hộ quan điểm nào trong 2 quan điểm đề cho, giả sử IELTS TUTOR ủng hộ quan điểm số 2 thì bố cục thân bài sẽ như sau
      • Body 1: Viết về vì sao Some people think that cultural traditions will be destroyed when they are used as money-making machines aims at tourists
       • Main idea: Traditional sites are ruined by irresponsible tourists (Many traditionally sacred sites are heavily damaged by the irresponsible behaviors of tourists)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"
       • Supporting idea: 
       • Example: 
        • challenges from wear and tear → tourists carve their names on rock art: những thách thức từ sự hao mòn/ hư tổn → khách du lịch khắc tên mình lên nghệ thuật trên đá
        • to be dirty with red wine stains and lumps of chewing gums: bị bẩn vết rượu vang đỏ và kẹo cao su
        • vandalise ancient monuments: phá hoại các di tích cổ
        • uncontrolled mass tourism → damage cultural heritage sites irreversibly: du lịch đại trà không kiểm soát → phá hại các địa điểm di sản văn hóa không thể phục hồi được
      • Body 2: Viết về vì sao other people believe that it is the only way to save such conditions in the world today ==> nêu rõ luôn là mình ủng hộ quan điểm này
       • Main idea 1:   The revenue could be used for the preservation of such traditions.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form của "preserve"
        • Supporting idea 1: insufficient government support/ lack of funding → many sites might fall into disrepair: không đủ hỗ trợ của chính phủ / thiếu kinh phí → nhiều địa điểm có thể rơi vào tình trạng hư hỏng >> We cannot afford to renovate historical buildings if they were not visited at a price.
        • Example 1: 
       • Main idea 2: create job opportunities & promote economic growth  
        • Supporting idea 2: For many parts of the world, tourism becomes a major source of income and helps to save the local culture from dying out.
        • Example 2: 

     IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

     Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc