Phân tích đề essay về "traditional views" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "traditional views" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The older generations tend to have very traditional ideas about how people should live, think and behave. However, some people believe that these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life.
To what extent do you agree or disagree with this view?

II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, nếu IELTS TUTOR totally disagree với quan điểm đề cho là these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life thì sẽ chia bố cục như sau:
      • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho là these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life
      • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho là these ideas are not helpful in preparing younger generations for modern life

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc