Phân tích đề essay về "change career and place of residence" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "change career and place of residence" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

An increasing number of people change their career and place of residence several times in their lives. Is it a positive or negative development?

II. Từ vựng

  III. Phân tích

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài này thuộc dạng Is it a positive or a negative development? IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
  • Nếu quan điểm của IELTS TUTOR là positive development thì sẽ khéo léo phân đoạn thân bài để có đề cập change their career and place of residence như đề bài cho 
   • Body 1: lí do vì sao change career several time lại positive 
   • Body 2: lí do vì sao place of residence several time lại positive 

  IV. Bài viết HS IELTS TUTOR được sửa lỗi

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc